Li­be­ral Al­li­an­ce

Jyllands-Posten Søndag - - JP AAR­HUS -

Li­be­ral Al­li­an­ce har i øje­blik­ket to fol­ke­tings­med­lem­mer valgt i Østjyl­land, og det er trans­port­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen og fol­ke­tings­med­lem Car­sten Bach, men sidst­nævn­te har over­ta­get en valg­kreds på Fyn fra un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger, der ik­ke genop­stil­ler.

Med på li­sten er bl.a. Jakob Rixen, der er med­lem af re­gions­rå­det, og Nord­djur­svæl­ger­ne vil nik­ke gen­ken­den­de til Jens Meilvang, der er lo­kalt by­rå­ds­med­lem.

Her er Li­be­ral Al­li­an­ces fem østjy­ske kan­di­da­ter:

Ole Birk Ole­sen

Jens Meilvang

Iben Høi­aas Jep­pe­sen Jakob Rixen

Ida Kor­sløk­ke Bi­hl

FO­TO: STINE BIDSTRUP

Trans­port­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen sø­ger gen­valg i Østjyl­land. Her ses han i sam­ta­le med Alex Ahrendt­sen (DF) ved Fol­ke­tin­gets åb­ning i ok­to­ber. Til ven­stre er det Si­mon Emil Am­mitzbøl­lBil­le (LA).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.