AF­SO­NING I HJEM­LAN­DET

Jyllands-Posten Søndag - - Indland -

I 2018 er 14 ud­læn­din­ge over­ført fra dansk fængsel til af­so­ning i hjem­lan­det.

Sa­ger­ne for­de­ler sig på føl­gen­de lan­de:

Po­len: 5

Bul­ga­ri­en: 2

Li­tau­en: 4

Spa­ni­en: 1

Tys­kland: 1

Hol­land: 1

I 2017 var an­tal­let af over­førs­ler og­så 14, mens der i åre­ne for­in­den var hhv. 26 og 29 per­so­ner.

Kil­de: Justits­mi­ni­ste­ri­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.