Fredsak­ti­vi­sten og for­fat­te­ren Amos Oz er død

Jyllands-Posten Søndag - - International -

Is­ra­el: Den is­ra­el­ske for­fat­ter, jour­na­list og sam­funds­de­bat­tør Amos Oz er fre­dag død, 79 år. Oz reg­nes for at væ­re en af Is­ra­els mest be­røm­te mo­der­ne for­fat­te­re, og hans bø­ger er ble­vet over­sat til me­re end 30 sprog. Is­ra­e­le­ren har mod­ta­get en ræk­ke pri­ser i bå­de in­dog ud­land for si­ne bø­ger, blandt an­det den ty­ske Go­et­he-pris og den tjek­ki­ske Franz Kaf­ka-pris. I 1998 blev han des­u­den til­delt den pre­sti­ge­fyld­te pris Is­ra­el Prize for Li­te­ra­tu­re. Han er i øv­rigt kendt som fredsak­ti­vist, idet at han var en af de før­ste le­den­de is­ra­e­le­re, som i 1967 of­fent­ligt op­for­dre­de til at op­ret­te en palæsti­nen­sisk stat. I 1978 var han med til at grund­læg­ge den is­ra­el­ske freds­be­væ­gel­se Pea­ce Now, en ven­stre­o­ri­en­te­ret or­ga­ni­sa­tion som er imod Is­ra­els bo­sæt­tel­ser på Vest­bred­den. Han støt­te­de dog Is­ra­els mi­li­tæ­re­ak­tio­ner mod Li­ba­non i 2006 og mod Ga­za­stri­ben to år se­ne­re. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.