TS­U­NA­MI­BE­VIL­LIN­GEN

Jyllands-Posten Søndag - - International -

Si­den 2004 har Dan­mark hvert år re­ser­ve­ret en pul­je pen­ge, som i til­fæl­de af nød­si­tu­a­tio­ner i årets sid­ste da­ge kan bru­ges til nød­hjælp.

Bli­ver pen­ge­ne ik­ke brugt, for­de­les de til lan­de med lang­va­ri­ge hu­ma­ni­tæ­re kri­ser.

I år er pulj­en på 275,5 mio. kr. Føl­gen­de lan­de får del i pen­ge­ne via FN:

Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­puM blik, Etio­pi­en, So­ma­lia (hver 20 mio. kr.)

Ye­men, Syds­u­dan (hver 25 M mio. kr.)

Irak (15 mio. kr.) M

FN’S cen­tra­le nød­hjælps­fond, M CERF (33 mio. kr.)

Der­til kom­mer mid­ler til FN’S Ver­dens­fø­de­va­re­pro­gram i Ye­men, FN’S Be­folk­nings­fond i Sy­ri­en, FN’S Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at m.fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.