PEN­SION OG LEVETID

Jyllands-Posten Søndag - - International -

Den for­ven­te­de levetid i Rusland er for mænd 66,4 år og for kvin­der 77,2 år. Gen­nem­snit­tet er 71,9 år.

I Dan­mark er den gen­nem­snit­li­ge levetid for mænd 79,3 år, mens den for kvin­der er 83,2 år. Gen­nem­snit­tet er 81,2 år.

Der er små 43 mio. pen­sio­ni­ster i Rusland. 40 pct. af lan­dets be­folk­ning når dog al­drig til pen­sions­al­de­ren.

Pen­sions­al­de­ren i Rusland hæ­ves fra 55 til 60 år for kvin­der og fra 60 til 65 år for mænd.

I Dan­mark er Fol­ke­pen­sio­nen ak­tu­elt 65 år. Pen­sions­al­de­ren bli­ver grad­vist for­hø­jet til 67 år i pe­ri­o­den 2019-2022 og re­gu­le­res yder­li­ge­re til 68 år i 2030.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.