EUGÈ­NE BRANDS

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur -

Født i Am­ster­dam i Hol­land i 1913, død i 2002 i Syd­frank­rig.

Ud­dan­net de­sig­ner ved Am­ster­dam Arts and Crafts School 1931-34.

Som bil­led­kunst­ner selvlært.

I 1948 med­lem af den hol­land­ske eks­pe­ri­men­tel­le grup­pe Re­flex.

Var med­lem af kunst­ner­grup­pe­rin­gen Cobra i 1948-49.

Er rigt re­præ­sen­te­ret i Ste­deli­jk Mu­se­et i Am­ster­dam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.