CARL-HENNING PE­DER­SEN

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur -

Født i Kø­ben­havn i 1913, død 2007 i Kø­ben­havn.

Som bil­led­kunst­ner au­to­di­dakt.

Mø­der i be­gyn­del­sen af 1930’er­ne ma­le­ren Else Al­felt, som han er gift med i åre­ne fra 1934 til Alfelts død i 1974.

Med­lem af Cobra i pe­ri­o­den 1948-1951.

Har ud­ført ad­skil­li­ge udsmyk­nings­op­ga­ver, hvoraf Ri­be Dom­kir­ke er den mest iøj­ne­fal­den­de.

Har mod­ta­get fle­re ud­mær­kel­ser, blandt an­det Eck­ers­bergs Me­dal­je i 1950 og Thor­vald­sens Me­dal­je i 1963 samt Gug­gen­heim­pri­sen i 1958.

I 1976 ind­vie­des Carl-henning Pe­der­sen & Else Alfelts Museum i Birk ved Herning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.