Ver­dens hånd­bold­me­stre

Jyllands-Posten Søndag - - Indblik -

VM i her­re­hånd­bold er fløjtet i gang, og frem til den 27. ja­nu­ar dy­ster ver­dens bed­ste hånd­bold­na­tio­ner – og nog­le en­kel­te na­tio­ner fra hånd­bol­dens an­den di­vi­sion – om den ef­ter­trag­te­de Vm-ti­tel.

De dan­ske hånd­bold­her­rer har der­med på hjem­me­ba­ne mu­lig­hed for at vin­de det før­ste Vm-guld i lands­hol­dets hi­sto­rie. Tid­li­ge­re er det ble­vet til tre sølv- og én bron­ze­me­dal­je.

I den sam­le­de rang­li­ste for al­le 25 Vm-slut­run­der si­den 1938 ræk­ker det­te til en 10.-plads. Flest tit­ler er gå­et til de re­ge­ren­de ver­dens­me­stre fra Frank­rig ef­ter­fulgt af Sve­ri­ge, Ru­mæ­ni­en og de for­skel­li­ge ty­ske lands­hold.

De før­ste Vm-slut­run­der blev især do­mi­ne­ret af Ru­mæ­ni­en og Sve­ri­ge. På lig­nen­de vis har Frank­rig præ­get nu­ti­dens hånd­bold med fi­re tit­ler ale­ne si­den 2009.

I lø­bet af åre­ne har spor­tens og tur­ne­rin­gens ka­rak­ter dog æn­dret sig be­ty­de­ligt. Det kan bl.a. ses på én af de Vm-re­kor­der, som det dan­ske lands­hold står no­te­ret for.

I det, der set med nu­ti­dens øj­ne må ha­ve væ­ret et ual­min­de­lig ke­de­ligt op­gør, score­de Dan­mark i 1938 i lø­bet af to halv­le­ge a 15 mi­nut­ter blot ét mål og tab­te 1-2 til Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.