”TRUE DE­TECTI­VE” SÆ­SON 3

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur -

Pre­mi­e­re 14. ja­nu­ar på HBO Nordic.

Der kom­mer to af­snit på pre­mi­e­re­da­gen.

I alt ot­te af­snit a 60 mi­nut­ter.

An­be­fa­let på bag­grund af fem af­snit.

In­stru­e­ret af Je­re­my Saul­ni­er, Da­ni­el Sa­ck­heim og Nic Pizzo­lat­to.

Sidst­nævn­te har og­så skre­vet og skabt de to før­ste sæ­so­ner.

Med­vir­ken­de er Ma­hers­ha­la Ali (”Moon­light”, ”Luke Ca­ge”, ”Hou­se of Cards”), Step­hen Dor­ff (”Bla­de”), Car­men Ejogo (”Sel­ma”, ”The Gir­l­fri­end Ex­pe­ri­en­ce”), Scott Mc­nairy (”Halt and Catch Fi­re”) og Ma­mie Gum­mer (”The Ward”, ”The Good Wi­fe”).

Hand­lin­gen fo­re­går i na­tu­r­om­rå­det Ozarks.

Woo­dy Har­rel­son og Mat­t­hew Mc­co­naug­hey, der hav­de ho­ved­rol­ler­ne i sæ­son et, fun­ge­rer fort­sat som execu­ti­ve pro­du­cers på se­ri­en.

Før­ste sæ­son er ble­vet et iko­nisk værk i hi­sto­ri­en om tv-se­ri­er, mens an­den sæ­son var ud­skældt.

Lig­nen­de se­ri­er er ”Han­ni­bal” (Net­flix) med dan­ske Mads Mik­kel­sen i en ho­ved­rol­le.

An­dre er ”Lut­her” (Net­flix) og ”Mind­hunter” (Net­flix).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.