FA­MI­LIE- OG SAMLIVSBREVKASSEN

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur - Fa­mi­lie­brev­kas­[email protected]

Sus Desi­reé

Cand.psych. aut. og er­hvervspsy­ko­log Sus Desirée er Jyl­lands-po­stens fa­mi­lie- og sam­liv­s­eks­pert.

Sus Desirée er bo­sid­den­de i Aar­hus. Hun er part­ner og me­de­jer af det er­hvervspsy­ko­lo­gi­ske kon­su­lent­hus Hu­ma­na­ct, som hun dri­ver sam­men med fi­re an­dre psy­ko­lo­ger.

Hun er ud­dan­net fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og har si­den ar­bej­det bå­de med pri­va­te og er­hvervs­folk.

Som den ene­ste dan­sker er hun as­ses­sor for Eu­ro­pe­an Men­tor­ing and Co­a­ching Co­un­cil, som hun har væ­ret til­knyt­tet si­den 2008.

Har du et spørgs­mål om fa­mi­lie- og sam­livspro­ble­mer til brev­kas­se­re­dak­tør, psy­ko­log Sus Desirée, kan du skri­ve til:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.