135-.

2 FLA­SKER SPAR OP TIL 16490

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur -

”mør­ke” Mid­delal­der.

I det 19. år­hund­re­de er der to be­røm­te ek­semp­ler på brug af pseu­do­ny­mer, der skul­le ba­ne vej­en for kvin­der i en mands­do­mi­ne­ret ver­den. Det gjaldt bå­de Brontë-sø­stre­ne, der ud­gav som brødre­ne Bell, og Ge­or­ge Eli­ot, der egent­lig hed Mary Ann Evans. Evans’ Eli­ot-pseu­do­nym er ble­vet hæn­gen-

Man­ge har fun­det pseu­do­ny­mer stærkt til­rå­de­li­ge for at kun­ne be­va­re en respek­ta­bel kar­ri­e­re ved si­den af den al­tid lidt so­ci­alt suspek­te for­fat­ter­ger­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.