Når man el­sker sus­hi

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur -

Re­kord: En blå­fin­net tun på he­le 278 ki­lo har få­et ham­mer­slag på 333,6 mil­li­o­ner yen (20,3 mil­li­o­ner kro­ner) på en fi­skeauk­tion i Tokyo; det er re­kord, kon­sta­te­rer fle­re nyheds­bu­reau­er. Tokyo er en by, der ta­ger mad al­vor­ligt, og den by i ver­den, der har flest mi­chel­in­stjer­ner; ik­ke mindst tak­ket væ­re frem­ra­gen­de sus­hi­ste­der. Tu­nen blev købt og be­talt af Kiy­os­hi Ki­mu­ra, der ejer en kæ­de af sus­hi-re­stau­ran­ter og kal­der sig ”Tun­kon­gen”; han er og­så man­den bag den hid­ti­di­ge re­kord fra 2013 på 155 mil­li­o­ner yen for en tun­fisk. Den nye re­kordt­un er fan­get ud for ky­sten ved Ja­pans nord­li­ge Ao­mo­ri­re­gion. »»Tu­nen ser så vels­ma­gen­de og frisk ud,« som han sag­de til Reu­ters, idet han sel­ver­ken­den­de til­fø­je­de: »Men jeg tror, jeg over­gjor­de det. Jeg reg­ne­de med, at det vil­le bli­ve mel­lem 30 mil­li­o­ner og 50 mil­li­o­ner yen, el­ler højst 60 mil­li­o­ner yen. Men det end­te med at bli­ve fem gan­ge så me­get.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.