HO­TEL RITZ Be­rømt­he­der­nes fa­vo­rit i Pa­ris

Jyllands-Posten Søndag - - Årstidens Ophold -

Et af de fi­ne­ste og mest iko­ni­ske luksus­ho­tel­ler i Pa­ris er Ho­tel Ritz, der blev op­ført som pri­vat­bo­lig i 1700-tal­let og om­dan­net til ho­tel i 1898. Ho­tel­let lig­ger på Pla­ce Vendô­me og blev to­tal­renove­ret i 2016. På Ho­tel Ritz kan man bl.a. bo på Co­co Cha­nel Su­i­te, hvor den fran­ske de­sig­ner af sam­me navn til­brag­te 34 år af sit liv. En af ho­tel­lets an­dre su­i­ter er li­ge­le­des om­gær­det af hi­sto­ri­ens vin­ge­sus – det var nem­lig her, at La­dy Di­a­na og hen­des kæ­re­ste Do­di Al-fay­ed spi­ste mid­dag in­den den fa­ta­le kø­re­tur, der ko­ste­de prin­ses­sen li­vet. Ho­tel­lets bar er opkaldt ef­ter Er­ne­st Hem­m­ingway, der var med til be­fri­el­sen af den fran­ske ho­ved­stad i 1944, da Ho­tel Ritz fun­ge­re­de som et ho­ved­kvar­ter for na­zi­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.