EU-AS­SI­STEN­TER OG LØN­BUD­GET­TET

Jyllands-Posten Søndag - - Indland -

De 751 med­lem­mer af Eu­ro­paPar­la­men­tet har ret til at an­sæt­te og væl­ge de­res eget per­so­na­le in­den for et fast­lagt bud­get.

Iføl­ge gæl­den­de reg­ler kan et par­la­ments­med­lem mak­si­malt bru­ge 24.943 eu­ro om må­ne­den til an­sæt­tel­se af per­son­li­ge as­si­sten­ter, som be­ta­les af Eu-kas­sen.

Det sva­rer til 186.000 kr. om må­ne­den el­ler ca. 2,2 mio. kr. om året pr. par­la­men­ta­ri­ker.

De an­sat­te kan ha­ve ba­se i bå­de Bruxel­les og hjem­lan­det.

Mindst en fjer­de­del af det sam­le­de bud­get skal dog gå til ”lo­ka­le” an­sæt­tel­ser i Bruxel­les.

Løn­nin­ger­ne ud­be­ta­les di­rek­te til de an­sat­te el­ler et ek­ster­nt fir­ma, ik­ke til po­li­ti­ke­ren.

Med­lem­mer­ne har si­den 2009 ik­ke måt­tet an­sæt­te næ­re slægt­nin­ge som as­si­sten­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.