Em­beds­mand er ble­vet hen­ret­tet for at spio­ne­re for USA

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal -

Iran: En tid­li­ge­re an­sat i lan­dets for­svars­mi­ni­ste­ri­um er ble­vet hen­ret­tet. Han var dømt ved en mi­li­tær­dom­stol for spio­na­ge til for­del for CIA i USA. Man­den, Ja­la Ha­jiza­var, var tid­li­ge­re til­knyt­tet det iran­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­ums af­de­ling for rum­fart. Han for­lod sin post for ni år si­den. Han blev dømt til dø­den af en mi­li­tær­dom­stol, ef­ter der var fun­det do­ku­men­ter og spionud­styr i hans hjem. Hans hu­stru blev i sam­me sag idømt 15 års fængsel for med­vir­ken til spio­na­ge. Reu­ters

der kon­trol­le­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.