An­gela Mer­kel ad­va­rer mod til­ta­gen­de høj­re­ek­stre­mis­me

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal -

Tys­kland: For­bund­skans­ler, An­gela Mer­kel, sag­de lør­dag, at Tys­kland må kæm­pe hårdt imod høj­re­ek­stre­mis­me, som sta­dig ud­gør en trus­sel, hvil­ket for ny­lig blev un­der­stre­get af dra­bet på den frem­træ­den­de po­li­ti­ker Wal­ter Lübcke. An­hol­del­sen af en 45-årig mand, som for­modes at ha­ve høj­re­ek­stre­me hold­nin­ger, og som er mistænkt for dra­bet, har ry­stet man­ge og ført til krav om ind­gri­ben over for ra­di­ka­le an­ti­im­mi­gra­tions­grup­per. »Høj­re­ek­stre­mis­me må be­kæm­pes uden ta­bu­er,« sag­de Mer­kel, som lør­dag tal­te i Dort­mund på en pro­te­stan­tisk mær­ke­dag. »El­lers mi­ster vi en­hver tro­vær­dig­hed,« til­fø­je­de Mer­kel og un­der­stre­ge­de, at for­bunds­re­ge­rin­gen ta­ger trus­ler fra høj­re­ek­stre­me »me­get, me­get al­vor­ligt«. Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.