OM­VALG I ISTAN­BUL

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal -

Den 31. marts var der lo­kalvalg i Tyr­ki­et. Præ­si­dent Er­do­gans is­la­misk-kon­ser­va­ti­ve Akp-par­ti mi­ste­de mag­ten i fi­re af fem af de stør­ste by­er, bl.a. i Istan­bul.

Istan­bul og Anka­ra har væ­ret Akp-sty­ret i 25 år. Ne­der­la­get var der­for et stort pre­sti­ge­tab for Er­do­gan.

Den stats­li­ge valg­kom­mis­sion be­slut­te­de, at val­get i Istan­bul skal gå om på grund af ur­e­gel­mæs­sig­he­der. Det sker søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.