BLÅ BOG

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal -

Claus Ruhe Mad­sen, 46 år.

Af­brød gym­na­si­et for at ta­ge ud at fi­ske et halvt år. Kom her­ef­ter til­ba­ge og fik det bed­ste gen­nem­snit på sin år­gang.

Her­ef­ter drog han til Tys­kland med 3.000 kr. på lom­men og fik job i en mø­bel­bu­tik.

Ejer i dag bl.a. fem mø­bel­bu­tik­ker, en pøl­se­vogn og en sof­ti­ce­bod.

Be­gyn­der på sin kar­ri­e­re som po­li­ti­ker i au­gust, hvor han skal væ­re over­borg­me­ster i Ro­sto­ck i syv år frem.

Er ik­ke til­knyt­tet no­get par­ti.

»Al­le sko­le­klas­ser skal kun­ne kom­me på rå­d­hu­set og la­ve en hig­h­fi­ve med de­res borg­me­ster,« lover Claus Ruhe Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.