Sælg

Bø­ger på auk­tion!

Jyllands-Posten Søndag - - Internatio­nal -

Trods sin til­sy­ne­la­den­de uen­de­li­ge ener­gi har Claus Ruhe Mad­sen ik­ke væ­ret nok hjem­me de se­ne­ste må­ne­der. Da Jyl­lands-po­sten be­søg­te ham kort før på­ske, for­tal­te han, at dat­te­ren men­te, hun så så lidt til sin far, at hun ik­ke læn­ge­re kun­ne hu­ske, hvor­dan han så ud – der­for hæng­te hun en valg­pla­kat op over sin seng. Den hæn­ger der end­nu. Og det er »lidt tungt«, er­ken­der han.

»For et par da­ge si­den sag­de hun, at ”hvis du vin­der, er det fint, hvis ik­ke har du jo me­re tid”. Så den er der end­nu. Det er der ik­ke no­get at gø­re ved,« kom­mer det med en min­dre gnist end hidtil. Så fin­der han den igen: »Men hun er ble­vet rig­tig glad for at dis­ku­te­re po­li­tik. He­le sko­len dis­ku­te­rer po­li­tik,« ly­der det be­gej­stret, før han kom­mer med end­nu et løf­te.

Hvad har over­ra­sket dig i mø­det med den po­li­ti­ske ver­den?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.