”1984”

Jyllands-Posten Søndag - - Kultur -

Ge­or­ge Orwell (1903-1950) skrev den dy­stre, men og­så un­der­hol­den­de, frem­tids­vi­sion ”1984” på sit døds­le­je, syg af tu­ber­kulo­se.

I den­ne må­ned er det 70 år si­den, den ud­kom. Den dan­ske ud­ga­ve, over­sat af Paul Mon­rad, fulg­te året ef­ter. Mon­rads over­sæt­tel­se an­ven­des og­så i det fjer­de op­lag på dansk, ud­kom­met i de­cem­ber hos Gyl­den­dal med for­ord af Per Stig Møl­ler.

Do­ri­an Lyn­s­key: ”The Mi­ni­s­try of Truth”. Pi­ca­dor, Lon­don. 355 si­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.