DAGS DATO

Jyllands-Posten Søndag - - Navne - Da­gens navn: Pauli­nus. Ef­ter en ita­li­ensk munk, der præ­di­ke­de det krist­ne fat­tig­domsi­de­al og blev valgt til bi­skop i Spa­ni­en. Han blev mar­tyr­dræbt i No­la o. 400. 1672: Det hel­li­ge tysk-ro­mer­ske ri­ge og kur­fyr­sten­døm­met Bran­den­burg slut­ter al­li­an­ce for at

1757: Bri­ter­ne be­sej­rer un­der le­del­se af ge­ne­ral Ro­bert Cli­ve de in­di­ske styr­ker i sla­get ved Plas­sey i In­di­en. 1829: Den dan­ske gul­dal­der­dig­ter Adam Oe­h­lens­chlä­ger bli­ver i Lund dom­kir­ke laur­bær­kran­set af den sven­ske dig­ter Esai­as Tegnér. 1839: Stor­hertug­døm­met Luxem­bourg op­når selv­stæn­dig­hed, ga­ran­te­ret af stormag­ter­ne i Lon­don-trak­ta­ten. Indtil 1890 for­bli­ver Luxem­bourg dog i uni­on med Hol­land. 1868: Ame­ri­ka­ne­ren Chri­stop­her Lat­ham Sho­les får et pa­tent på en op­fin­del­se, han kal­der 'ty­pe-wri­ter', dvs. en skri­ve­ma­ski­ne. 1894: Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) bli­ver stif­tet i Pa­ris. De før­ste mo­der­ne le­ge gen­nem­fø­res to år ef­ter i At­hen. 1956: Oberst Ga­mal Ab­del Nas­ser væl­ges til Egyp­tens præ­si­dent. 1972: I over­væ­rel­se af dron­ning In­grid ind­vies Søn­derjyl­lands Kunst­mu­se­um på Tøn­der Slots­ban­ke.

Den ra­di­ka­le le­der Hil­mar Bauns­gaard med­del­er, at han træk­ker sig ud af po­li­tik ved næ­ste valg og pe­ger på Ni­els Hel­veg Pe­ter­sen som sin ef­ter­føl­ger.

Km 53.000, Reg. 10/2016, De­sig­no Di­a­mantwei­ss Bright, sort Nap­pa læ­der, Bang & Oluf­sen sur­ro­und so­und sy­stem, Di­stro­nic plus adap­tiv fart­pi­lot, key­less en­try & go, blind­s­pot as­sist, ak­tiv la­ne as­sist, sur­ro­und view, el-pa­nora­ma glas­sol­tag, Led-for­lyg­ter med In­tel­li­gent Light Sy­stem, fjern­lysas­si­stent adap­tiv plus, AIRMATIC luftun­der­vogn, sport­s­ud­stød­ning, soft clo­se, el-sving­bart træk COMAND on­li­ne navi­ga­tions­sy­stem, 22" AMG let­me­ta­la­lu­fæl­ge, AMG ek­ste­ri­ør- og in­te­r­i­ør­pak­ke, si­de­vindsas­si­stent, el-bag­klap, car­bon in­te­r­i­ør­li­ster, F.I.S. far­ve­dis­play, 3-egert mul­ti­funk­tions­læ­der­rat med pad­dles­hift, var­me og ven­ti­la­tion i for­sæ­der, sæ­de­var­me bag, 3-zo­ne kli­maau­to­ma­tik, par­ke­rings­as­si­stent for/bag, var­me og køl i kop­hol­der for, sort loft­him­mel, tou­ch­pad, in­stru­ment­bord i læ­der, spoi­ler bag, trin­bræt, rear se­at en­tertain­ment, hvi­de se­ler, mør­ke ru­der bag, ak­tiv mo­tor­hjelm, brem­seas­si­stent, AMG indstig­nings­li­ster, PRE-SAFE, dæk­tryks­kon­trol, træt­heds­re­gi­stre­ring, LED kø­re­lys, LED bag­lyg­ter, Am­bi­en­te be­lys­ning, re­mo­te on­li­ne, ak­tiv par­ke­rings­as­si­stent, TV tu­ner, la­mi­ne­re­de ru­der, m.m. Km 17.000, Sort, sort Ar­ti­co læ­der, AVANTGARDE ek­ste­ri­ør og interiør, COMAND APS navi­ga­tions­sy­stem, smartp­ho­ne in­te­gra­tions­pak­ke med Ap­ple Car­play, 9G-tro­nic au­to­mat­gear­kas­se, el-sving­bart an­hæn­ger­træk, LED High Per­for­man­ce lyg­ter, bak­ka­me­ra, ak­tiv par­ke­rings­as­si­stent, del­vis el-sæ­der, par­ke­rings­sen­sor for og bag, el-bag­klap, fart­pi­lot, Wi-fi hots­pot, kli­maau­to­ma­tik, key­less start, Mer­ce­des me, læ­der­rat med med mul­ti­funk­tion og gearskif­te, vejskil­te­gen­ken­del­se, pre safe, sæ­de­var­me for, kol­li­sions­ad­var­sel med ak­tiv brem­se­ind­greb, ak­tiv mo­tor­hjelm, aut. ned­blæn­de­li­ge spej­le, tou­ch­pad, Am­bi­en­te be­lys­ning, er­go­no­mie­pak­ke, F.I.S. far­ve­dis­play, 12v stik i ba­ga­ge­rum, el-læn­de­støt­te, in­te­r­i­ør­li­ster i mørk ask, blank ta­gr­æling, ISOFIX, lys- og regn­sen­sor, 18" alu­fæl­ge, in­te­r­i­ør­li­ster i mørk ask, kop­hol­der, RDK dæk­tryks­kon­trol, el-sam­men­klap­pe­li­ge si­despej­le, m.m. Km 66.000, Sin­ga­pur­grå­me­tal, sort Exclu­siv udv. Nap­pa læ­der, M-sport­spk., M-ae­ro­dy­na­mi­kpk., M-sport­s­ud­stød.syst., el-sol­tag i glas, el-komf.sæ­der med me­mory og mas­sa­ge, navi­ga­tion Pro­fes­sio­nal, He­ad-up dis­play, Bowers & Wil­kens High End so­und­syst., rear se­at en­tertain­ment ex­pe­ri­en­ce, fjern­lysas­sist., dri­ving as­sist. plus med adap. fart­pi­lot med stop&go funk­tion, BMW la­ser­lys, sur­ro­und view, p-as­sist., fjb. park., el-sving­bart an­hæn­ger­træk, 20" M-dob­belspei­che 648 alu, ak­tiv sæ­de­ven­ti­la­tion, in­ter­net, vej­stri­be­alarm, ak­tiv sporskif­teas­sist., Execu­ti­ve Dri­ve Pro un­der­vogn, 3-eget sport­slæ­der­rat med mul­ti­funk. og rat­gear, el-rat­stam­me, sports-aut.gear­kas­se, in­te­gral ak­tiv sty­ring, in­te­gre­ret uni­ver­sal fjb. /po­rtåb­ner, komf. adg., soft clo­se aut. på dø­re­ne, bak­ka­me­ra, BMW dis­play nøg­le, el-sol­gar­di­ner, con­nected dri­ve ser­vi­ces pk., var­me i rat­tet, kli­maaut. 4 zo­ner, læ­der­be­truk­ket in­stru­ment­bord, Am­bi­en­te luft­pk. og in­te­r­i­ør­lys, TV, DAB tu­ner, con­nected dri­ve ser­vi­ces, re­al ti­me tra­fik in­fo, con­ci­er­ge ser­vi­ces, re­mo­te ser­vi­ces, trå­d­løs lad­ning af te­le­fon, BMW ge­s­tu­re kon­trol, mul­ti­funk. in­stru­ment dis­play, WLAN hots­pot, spe­ed li­mit vis­ning, sort la­ke­ret brem­se­ka­li­bre, el-læn­de­støt­te, kli­makomf. for­r­u­de, PDC, ser­vo­tro­nic, el-bag­klap, di­gi­tal in­stru­men­te­ring, ak­tiv per­so­nadv., m.m. BMW Re­pair Inkl. til 12.07.2019 el­ler km. 200.000. Vel nok Eu­ro­pas flot­te­ste BMW 7´er!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.