Bron­ze til de dan­ske bu­e­skyt­ter

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

Eu­ro­pe­an Ga­mes: Det dan­ske kvin­de­hold i bu­e­skyd­nings­di­sci­pli­nen recur­ve sør­ge­de lør­dag ef­ter­mid­dag for den før­ste dan­ske me­dal­je ved Eu­ro­pe­an Ga­mes i Minsk. Hol­det, der be­står af Ran­di Degn, An­ne Ma­rie Laur­sen og Ma­ja Ja­ger, vandt så­le­des bron­ze­kam­pen med 5-4 over Tys­kland ef­ter shoot off. Kam­pen vip­pe­de frem og til­ba­ge, in­den dan­sker­ne var bedst, da det he­le skul­le af­gø­res ef­ter for­læn­gel­se. Bron­zen blev he­vet hjem med mindst mu­lig mar­gin med 27-26 i shoot off. På vej mod me­dal­jer­ne le­ve­re­de dan­sker­ne tid­ligt lør­dag en over­ra­sken­de sejr over de rus­si­ske fa­vo­rit­ter i kvart­fi­na­len. Der­i­mod var dan­sker­ne chan­ce­lø­se i se­mi­fi­na­len, som Stor­bri­tan­ni­en vandt 6-0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.