Ber­nal be­holdt fø­rer­trøj­en i Schweiz Rundt

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

Cyk­ling: Lør­dag var ud­pe­get som top­dyst mel­lem de før­en­de i Schweiz Rundt, da ryt­ter­ne skul­le ud på en en­kelt­start på næst­sid­ste eta­pe. Det lyk­ke­des for Egan Ber­nal (Ineos) at for­sva­re fø­rer­trøj­en på den 19 km lan­ge ru­te med start og mål i Goms, hvor han for­må­e­de at be­græn­se ta­bet til Ro­han Den­nis til 19 se­kun­der. Yves Lampa­ert (Qu­i­ck Step) var hur­tig­ste mand med ti­den 21,58 mi­nut­ter. I top-3 var der godt nyt set med dan­ske bril­ler, da Kas­per As­gre­en (Qu­i­ck Step) og Sø­ren Kragh An­der­sen (Sunweb) im­po­ne­re­de med hen­holds­vis en an­denog tred­je­plads. Da 72 ryt­te­re var i mål, lå dan­sker­ne helt frem­me som nr. to og tre ef­ter Yves Lampa­ert, og det blev der ik­ke rørt ved. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.