I HERSKABELI­GE OM­GI­VEL­SER

PÅ SKRØBELEV GODS ER FOR­HOL­DE­NE FOR­NEM­ME, MEN ATMOSFÆREN AF­SLAP­PET. HER FÅR DU EN HELHEDSOPL­EVELSE MED FORKÆLELSE TIL KROP OG SIND - OG MÅ­SKE SER DU ET SPØGELSE PÅ GÅRDSPLADS­EN. At man hol­der det gam­le, smuk­ke og so­li­de i hævd på Skrøbelev Gods for­plan­ter

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

FÆR­RE – An­tal 453 2007 -25,4 pct. 338

2009 2015

DER KØ­BES FÆR­RE

– Til­fø­jel­ser til bog­s­am­lin­gen

Bra­si­li­ens præ­si­dent, Jair Bol­so­na­ro (th.), og ju­stits­mi­ni­ster Ser­gio Moro, mød­te sam­men op ved en ce­re­mo­ni for lan­dets ma­ri­ne­kor­ps i Bra­si­lia to da­ge ef­ter The In­ter­cepts af­slø­rin­ger var kom­met ud. Iføl­ge en tals­mand for Bol­so­na­ro, ny­der Moro præ­si­den­tens »ful­de til­lid«. FO­TO: ADRI­A­NO MACHADO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.