Græ­sted Revy­en 2019 ta­ber po­ten­ti­a­let på gul­vet 333333 Indblik WE­E­KEND

MOR­TEN HE­DE, Leif Mai­boms tekst er så­le­des en klas­sisk ord­legs­sketch, som især i kraft af Stou­gaards ko­mi­ske sans bli­ver vel­fun­ge­ren­de i revy­en. En li­ge så velskrevet tekst er Dan Schlos­sers ”Et godt par­ti”, hvor vi er til pres­se­mø­de hos det nystif­te­de p

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - REVY GRÆ­STED REVY­EN 2019 Is­ce­ne­sæt­tel­se: Christine Ex­ner Ka­pel­me­ster: Hen­rik Schrø­der Sceno­gra­fi: Vi­be Po­ck-ste­en Va­rig­hed: 2 ti­mer og 15 mi­nut­ter Spil­ler til den 28. sep­tem­ber 2019 kul­[email protected]

”Græ­sted Revy­en 2019” slut­ter med et Kim Lar­sen-pot­pour­ri, hvor René Ri­chardt for Gud ved hvil­ken gang træ­der vel­lig­nen­de i ka­rak­ter som Lar­sen – den­ne gang sam­men med So­fie Stou­gaard, Ti­na Gyl­ling Mor­ten­sen og Jan Lin­neb­jerg. FO­TO: PE­TER SØNDERGAAR­D

På Græ­sted Kro i Nord­s­jæl­land står René Ri­chardt i spid­sen for et so­lidt sku­e­spil­ler­hold, men desvær­re bli­ver de go­de idéer og po­ten­ti­a­let i ”Græ­sted Revy­en 2019” tabt på gul­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.