Kom med på lej­rsko­le

Jyllands-Posten Søndag - - Sport -

tids­punkt har væ­ret på klas­se­ko­lo­ni, vil kun­ne nik­ke gen­ken­den­de til. Al­le ka­pit­ler­ne i den lil­le, tæt­te ro­man har navn ef­ter et sted, hvad end det dre­jer sig om det tog, der frag­ter klas­sen af sted til Kl­in­teb­jerg, som ko­lo­ni­en hed­der, el­ler Væ­rel­se 5, Læ­rer­væ­rel­se 2 el­ler Køk­ken.

Det er et ele­gant greb, der med sam­me stram­me kom­po­si­tions­be­vidst­hed, som ro­ma­nen er skre­vet med, ska­ber et rum, der fuld­kom­men mat­cher hand­lin­gen.

Det, at ste­der­ne er mo­to­ren for for­tæl­lin­gen, for­le­ner ”Overkøje/underkøje” med en vis grad af voy­euri­stisk di­stan­ce og en kølig­hed, man ik­ke som of­test for­bin­der med ung­doms­gen­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.