Mit Afri­ka [=] Eng. repor­ta­ge­se­rie. Aus. repor­ta­ge­se­rie. Aus. repor­ta­ge­se­rie. (105) Ame­ri­kansk ko­me­di­e­se­rie. (67:242) Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie. (68:242) Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie.

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - CriCri­mi­nal Blind­s­pot (3) (G). Nat-tv. Dansk livs­stils­ma­ga­sin. [=] Dansk dok.-se­rie. [=] (8) [=] 15.00 16.40 18.40 19.00 21.00 22.30 23.00 23.15 Fra Minsk, Hvi­derusland. Fra Minsk, Hvi­derusland. Fra Minsk, Hvi­derusland. Fra Minsk, Hvi­derusland. Ons­dag

Tysk kri­mi­se­rie. Kom­mis­sær Ra­be hav­ner i en svær kni­be. To men­ne­sker fin­des skudt, og spo­re­ne sy­nes at pe­ge på kom­mis­sæ­ren. Det mu­li­ge mo­tiv: hævn over man­den, der kør­te hans dat­ter ihjel. Hvor nø­digt han end vil, må Ra­be be­de pro­fes­sor Thal­heim om hjælp til at ren­se sit navn. Thal­heim ta­ger imod op­ga­ven med kys­hånd. Han kan ik­ke si­ge nej til at spil­le rol­len som sin ær­ke­ri­vals ven og red­nings­mand

[=] Ud­for­dren­de og over­ra­sken­de per­spek­ti­ver på da­gens og ti­dens væ­sent­lig­ste hi­sto­ri­er [=] Ma­ga­sin.

En­gelsk do­ku­men­tar fra 2018. Hvert år in­va­de­rer sel­fiestæn­ger og fe­ri­e­gæ­ster Eu­ro­pa. Den glo­ba­le turis­me boo­mer og ge­ne­re­rer over 400 mil­li­ar­der eu­ro om året. Men by­er som Ve­ne­dig, Bar­ce­lo­na og Du­brov­nik kan ik­ke læn­ge­re hånd­te­re mas­se­turis­men – og be­bo­er­ne har få­et nok. Eu­ro­pas drøm­me­desti­na­tio­ner er på ran­den af sam­men­brud. Kan de red­des? 00.05 01.05 02.05-08.55

18.25 06.00 Ha­ven i Hu­ne (8:10) [=] To­bi­as på ka­ge­e­ven­tyr - Portu­gal En lil­le pau­se med Sø­ren Ry­ge Sund­heds­ma­ga­si­net: Pas på din hjer­ne Af­tens­howet (G) [=] Kon­tant (G) Ma­ga­sin. I hus til hal­sen IV (G) (6:8) [=] Dansk dok.-se­rie. Down­ton Ab­bey V (G) (1:10) En­gelsk dra­ma­se­rie. An­tik­krej­ler­ne XIII En­gelsk an­tik­ma­ga­sin. Bon­de­rø­ven 2014 (10) [=] Dansk dok.-se­rie. Det sø­de liv (6:6) [=] Dansk mad­se­rie. Ham­mer­slag (4:10) [=] Dansk bo­lig­ma­ga­sin. Ha­mish Ma­c­beth (13:20) Skotsk kri­mi­se­rie. Ber­ge­rac: Ser­vi­tri­cer på del­tid En­gelsk kri­mi­se­rie. Ber­ge­rac: Al­ko­hol­pro­ble­mer En­gelsk kri­mi­se­rie. Fa­der Brown (40) En­gelsk kri­mi­se­rie. Down­ton Ab­bey V (2:10) En­gelsk dra­ma­se­rie. Tv-avi­sen [=] An­tik­du­el­len (2:20) [=] Dansk dok.-se­rie. Tv-avi­sen [=] Vo­res vejr [=] Af­tens­howet [=] Tv-avi­sen [=] Mester­ska­ber­ne Ham­mer­slag – bo­li­grov i det ve­stjy­ske Tv-avi­sen [=] Ma­ria Wern: Stum sid­der gu­den Tag­g­art: Jag­ten på en mor­der Kystvag­ten Fa­der Brown An­tik­krej­ler­ne XVIII Bon­de­rø­ven 2014 Ken­der du ty­pen? 2017 Jag­ten på det vil­de vejr

Ham­mer­slag 2015 08.05 08.25

13.15 16.30 20.00 08.55 09.10 09.30 10.30 13.25

15.05 15.50 16.50 19.55 20.00

20.45 23.20 00.05-04.25 07.35 08.25 09.15 10.10 10.35 11.10 12.15 14.15 15.10 17.40 19.10 06.50 11.40 17.55 18.25 19.00 19.25 21.00 22.00 23.05 00.00 01.00 02.00-06.05 06.00 12.00 16.25 19.15

06.00 12.40 13.30 14.30 15.00 17.10

22.10 22.40 15.40 18.10 18.35

20.00 20.45 00.0506.10 Renova­tion Re­a­li­ties (2+ 3). 07.00 Bar­nwood Bu­il­ders (12). 07.45 Ik­ke pro­gram­sat. 08.30 Ik­ke pro­gram­sat. 08.45 Gold Rush Ala­ska (17). 09.35 De­ad­liest Catch (6) (G). 10.30 Expe­di­tion Unk­nown (7). 11.30 Xtre­me Wa­ter­parks (1). 11.55 Xtre­me Wa­ter­parks (2). 12.25 Xtre­me Wa­ter­parks (3). 12.55 Xtre­me Wa­ter­parks (4). 13.25 Xtre­me Wa­ter­parks (5). 13.55 Xtre­me Wa­ter­parks (6). 14.25 De­ad­liest Catch (14). 15.25 Gold Rush Ala­ska (16) (G). 16.30 Gold Rush Ala­ska (7). 17.30 Pro­per­ty Bro­t­hers (5). 18.30 Pawn Stars (18) (G). 19.00 Pawn Stars (19). 19.30 Pawn Stars (20). 20.00 Top Gear (9). 21.30 G.I. Ja­ne Ame­ri­kansk actionfilm fra 1997. 00.10-06.15 Nat-tv. 06.10

19.30 Nyhe­der­ne [=] Go' mor­gen Dan­mark [=] Nyhe­der­ne [=] Re­gio­na­le nyhe­der Sig det med bo­lig (3) [=] Dansk bo­lig­ma­ga­sin. Han, hun og ha­ven (1) [=] Dansk ha­ve­ma­ga­sin. Lop­pe De­luxe (19) [=] Dansk un­der­hold­ning. Lop­pe De­luxe (21) [=] Dansk un­der­hold­ning. Græn­se­pa­trulj­en Can. repor­ta­ge­se­rie. Græn­se­pa­trulj­en Can. repor­ta­ge­se­rie. Ra­zzia [=] Dansk repor­ta­ge­se­rie. Ver­dens vil­de­ste ho­tel­ler (3) Ame­ri­kansk dok.-se­rie. Nyhe­der­ne og Vej­ret [=] Re­gio­na­le nyhe­der Go' af­ten Dan­mark [=] Dit som­mer­vejr Nyhe­der­ne [=] Re­gio­na­le nyhe­der Go' af­ten Dan­mark [=] Nyhe­der­ne [=] Re­gio­nal­pro­gram Be­lig­gen­hed, be­lig­gen­hed, be­lig­gen­hed

Ra­zzia Nyhe­der­ne Re­gio­na­le nyhe­der Spor­ten [=] På jagt ef­ter de kri­mi­nel­le Am­bu­lan­cen - liv el­ler død Græn­se­pa­trulj­en Græn­se­pa­trulj­en 2 Bro­ke Girls Baywatch Baywatch

Nyhe­der­ne og Vej­ret 06.15 Mur­doch-myste­ri­er­ne (65) (G). 07.05 For­ny­et mi­stan­ke (22). 08.05 Blue Bloods (92) (G). 08.50 Doc Mar­tin (6) (G). 09.45 Doc Mar­tin (7). 10.40 Ska­destu­en i Hol­by (411) (G). 11.35 Ska­destu­en i Hol­by (412). 12.30 Bjerg­læ­gen (10) (G). 13.25 Bjerg­læ­gen (11). 14.15 Kom­mis­sær Rex (174). 15.15 Kom­mis­sær Rex (175). 16.10 Blue Bloods (93). 17.00 De­ath in Pa­ra­di­se (64). 18.00 ny­et mi­stan­ke (23). 18.55 Qu­izs­how (3). 19.45 væ­re mil­li­o­nær? (G). 20.40 Lyn­ley - fan­get af for­ti­den. 22.15 Mord ved ha­vet (18). 23.05 [=] Hvem vil væ­re mil­li­o­nær?. 00.00 [=] Med på no­der­ne. 00.45 Mur­do­ch­myste­ri­er­ne (66). 01.40-02.25 [=] Ro­cks­how. 12.20

21.00 22.00 23.00 19.00 20.30 07.40 08.30 10.20

13.20 13.55 14.55 15.55 16.25 16.55 17.30 18.00

20.00 13.05 18.30

23.35 00.10-06.15 06.00 17.00 22.00 05.40 06.55 08.30 10.00 11.05 11.45 12.30 13.30 14.30 15.30 20.45 20.35 22.05 22.30 23.30 23.35 00.15 01.15-05.55 06.25 07.15 08.05 09.05 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 01.00-06.00 17.15 18.15 18.45 20.30 23.45 06.00 06.25 06.50

09.05 17.00 21.00 07.00 12.08 18.28 Eu­ro­pe­an Ga­mes - bad­min­ton, grup­pe­spil, di­rek­te Eu­ro­pe­an Ga­mes - bu­e­skyd­ning, recur­ve og com­po­und (k) Eu­ro­pe­an Ga­mes - skyd­ning, luftrif­fel 50 me­ter, 3 po­si­tio­ner (m), di­rek­te Fra Minsk, Hvi­derusland. Eu­ro­pe­an Ga­mes - bu­e­skyd­ning, recur­ve og com­po­und (k), di­rek­te Fra Minsk, Hvi­derusland. Eu­ro­pe­an Ga­mes - bord­ten­nis, bron­ze­kam­pe, di­rek­te Eu­ro­pe­an Ga­mes - at­le­tik, di­rek­te Eu­ro­pe­an Ga­mes - bord­ten­nis, fi­na­ler, di­rek­te Eu­ro­pe­an Ga­mes - at­le­tik, se­mi­fi­na­ler, di­rek­te En sag for pro­fes­sor T: Hævn De­ad­li­ne

Se­ni­o­r­ma­ga­si­net In­va­de­ret af turi­ster Vel­kom­men til Vil­le­fran­che II Bag om Bre­xit

De­ad­li­ne Nat 12.05 16.30 08.10 11.05

19.00 20.00

01.55 02.45 03.30-06.00 07.45 08.00 09.00 11.00 11.30 12.03

13.25 18.35 20.00 21.00 22.08 22.13 07.15 10.05

13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 23.40

12.13 12.15

16.45 17.30 18.00 18.33 22.15 23.30 00.00-06.00 06.15 07.05 11.50 13.50

15.30 17.25 21.05 22.00

06.00 13.20 15.25

17.55 18.55 11.10 11.40

12.30 13.00 14.15 14.35 15.00

12.50 14.55 21.50

23.40 00.40-06.15 07.55 08.55 10.20 10.55 14.45 12.20 14.20

15.55 16.25 16.55

20.00

16.00 16.30 17.00 17.50 18.25 19.00 20.00

22.30 23.30 00.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.