SEKS OM TRE PLAD­SER

Jyllands-Posten Søndag - - Sport - Musikhuset Aar­hus. Tho­mas Jen­sens Al­lé. Lil­le Sal: Søn kl. 19.30. Gra­dus Pi­a­no Festi­val: To­moki Ki­tamu­ra.

Kon­kur­ren­cen er li­ge nu hård på de tre cen­tra­le po­si­tio­ner på AGF’S midt­ba­ne. Her er seks spil­le­re, der skal ud­fyl­de de tre rol­ler:

Jens Sta­ge: Sik­ker mand på hold­kor­tet, vi­ce­an­fø­rer.

Ni­co­lai Poul­sen: Skub­ber gi­vet­vis Sta­ge frem som 8’er.

Musta­fa Amini: Hans ener­gi er vig­tig, får nu Sta­ge som mak­ker læn­ge­re frem­me på ba­nen.

Bror Blu­me: Kan af­lø­se Amini i en­kel­te kam­pe.

Ada­ma Gu­ira: Får van­ske­ligt ved at træn­ge sig ind på hol­det.

Benja­min Hvidt: Får igen en sæ­son som re­ser­ve ef­ter ind­kø­bet af Poul­sen.

KLAS­SISK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.