Vikin­ge-aar­hus

Jyllands-Posten Søndag - - Guide - Ord:

På Op­le­vel­se: Hør hi­sto­ri­en om de før­ste aar­hu­si­a­ne­re, by­mu­ren og bau­ne­hø­je­ne. Der af­hol­des nem­lig en byvan­dring med “Vikin­ger­nes Aar­hus” som te­ma med af­gang fra trap­pen for­an Dokk1 tirsdag kl. 13. Der vil des­u­den og­så bli­ve set på spor fra vikin­ge­ti­den, der sta­dig er syn­li­ge i dag. - wang

Li­vet er nu

29-åri­ge Fie Op­pen­ha­gen Arild­sen fik i 2013 kon­sta­te­ret liv­mo­der­halskræft og har få­et be­ske­den “der er ik­ke me­re at gø­re” af sin læ­ge. Og hvad gør man så? Fie Op­pen­ha­gen Arild­sen og for­fat­ter Sti­ne Buje vil man­dag hol­de op­læg på Dokk1, hvor de vil for­tæl­le om, hvor­dan man kan le­ve helt og fuldt, mens vi er her på jor­den. I star­ten tro­e­de læ­ger­ne, at de kun­ne hel­bre­de Fie Op­pen­ha­gen Arild­sen, men i dag har kræf­ten spredt sig og er ble­vet uhel­bre­de­lig. Fored­ra­get be­gyn­der klok­ken 19. - wang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.