Den mo­der­ne op­be­va­ring Tø­jet som de­ko­ra­tion

Jyllands-Posten Søndag - - Bolig - De­signsko­len­kol­ding.dk

De­signsko­len Kol­ding er ak­tu­el med årets af­gangs­ud­stil­ling, In­te­ri­or 2019, som kan op­le­ves på Kol­ding­hus fra den 29. ju­ni til den 29. sep­tem­ber 2019. Man kan se af­gangs­pro­jek­ter fra 50 ele­ver, som er sam­let un­der be­teg­nel­sen Uni­ted Di­ver­si­ty. Fra linj­en In­du­stri­elt De­sign har taiwa­ne­si­ske Po Chung Chen la­vet fol­de­skær­men, ”50%”, som ’for­e­ner klas­sisk taiwa­ne­sisk kunst­hånd­værk med det mo­der­ne men­ne­skes be­hov. Frem­ti­dens stor­by­bor­ger vil of­te væ­re sing­le og rå­de over me­get lidt bo­lig­plads i de træng­te me­tro­po­ler. Der­for fun­ge­rer fol­de­skær­men bå­de som rum­de­ler, tøj­sta­tiv og kunst­værk, idet eje­ren selv væl­ger, hvil­ke klæ­der der skal vi­ses frem på møblet’, ly­der det i be­skri­vel­sen.

Tan­ken bag er bl.a., at eje­rens tøj på den må­de bli­ver en del af bo­li­gens visu­el­le ud­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.