Drøm­me­rej­ser til bå­de nær og fjern

Jyllands-Posten Søndag - - Brevkasse Bolig -

Går din drøm­me­rej­se til Born­holm, Cu­ba, Au­stra­li­en el­ler no­get helt fjer­de? Læs Rej­ser hver lør­dag og få in­spira­tion til din næ­ste rej­se.

[email protected] Jyl­lands-po­sten, Grøn­dals­vej 3, 8260 Vi­by J.

Løs­nin­ger sen­des i en mail til (husk at an­gi­ve navn og adres­se) el­ler i et brev til Skriv i mai­lens em­ne­felt el­ler ne­derst på ku­ver­ten, hvil­ke(n) krydsord der ind­sen­des – ger­ne fle­re løs­nin­ger. Løs­nin­ger­ne skal væ­re frem­me hos os se­ne­st i ugen ef­ter den kom­men­de uge.

Er man blandt vin­der­ne, de­bi­[email protected]

skal man kon­tak­te Jyl­lands-po­stens øko­no­mi­af­de­ling og med­dele num­me­ret på sin bank­kon­to – pen­ge­ne vil

på mail: så bli­ve over­ført. Ugens vin­der­nav­ne kan des­u­den fin­des på net­adres­sen

mit.jp.dk/krydsord

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.