LEG OG HYGGE fra 24. maj Fra Phi­lip­sen til Salto

Gen­syn med den ny­e­re dan­ske sam­ling

Jyllands-Posten Søndag - - Børneoplev­elser Det Sker - SØN­DAG DEN 23. JU­NI 2019

Snub­le­dag I hjer­tet af Jyl­land, nær­me­re be­stemt den gam­le ho­ved­stads­by Vi­borg, af­hol­des der i dis­se da­ge Snap­sting, en år­lig festu­ge med events for sto­re og små. Hø­rer man til i ka­te­go­ri­en for de al­le­ryng­ste, 0-3 år, skal man 27. ju­ni med stor sand­syn­lig­hed til en hyg­ge­lig for­mid­dag på Borg­vold. Her sam­les by­ens dag­ple­je- og vug­ge­stu­ebørn til ”Snub­le­dag”, en dag, der by­der på alt fra kør­sel på ”scoo­ter­ba­nen” samt en sejl­tur med ski­bet Mar­gret­he, sang, cir­kus, bal­lon­dyr, klov­nes­how, duk­ke­te­a­ter, snak­ken med høns og di­ver­se le­ge.

På Lil­le Vild­mo­se­cen­tret kan du ta­ge med en na­tur­vej­le­der på jagt ef­ter in­sek­ter. Ar­kiv­fo­to: Maud Ler­vik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.