NA­TUR

Jyllands-Posten Søndag - - Det Sker - Lil­le Vild­mo­se­cen­tret, Him­mer­land hver torsdag ml. 10.30-12.00

Det krib­ler og krab­ler på land og i vand Lil­le Vild­mo­se­cen­tret er et op­le­vel­ses- og for­mid­lings­cen­ter i det nor­døst­li­ge Him­mer­land, ca. 28 km sy­døst for Aal­borg. Her er der i som­mer­fe­ri­en en del ak­ti­vi­te­ter for børn, bl.a. kan man hver torsdag for­mid­dag ta­ge med en na­tur­vej­le­der ud i he­de­om­rå­det og le­de ef­ter in­sek­ter, sneg­le og bil­ler. Med sig har vej­le­de­ren alt fra lup til in­sekt­su­ger. De ind­fan­ge­de dyr kom­mes i en lil­le bak­ke, hvor man kan nær­stu­de­re dem, in­den de igen sæt­tes fri i na­tu­ren. Ef­ter ar­ran­ge­men­tet tæn­des der op i il­den ved den lo­ka­le bå­l­hyt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.