UD­STIL­LING

Jyllands-Posten Søndag - - Det Sker - Utzon Cen­ter, Aal­borg åb­ner 27. ju­ni

Rumtos­set På Utzon Cen­ter i Aal­borg slår man i næ­ste uge dø­re­ne op for en ud­stil­ling, som især børn med en drøm om en dag at bli­ve astro­naut og rej­se ud i rum­met vil el­ske. ”Rumtos­set” er nav­net på den nye ud­stil­ling, der bl.a. by­der på små kla­t­re­land­ska­ber, et in­ter­ak­tivt rum, hvor man kan teg­ne med lys og røg, en kik­kert, der er en blan­ding af et pe­riskop og et ka­lej­doskop samt for­skel­li­ge la­bo­ra­to­ri­er og værk­ste­der, hvor børn kan bru­ge de­res san­ser og fan­ta­si. Ud­stil­lin­gen ræk­ker og­så ud i gård­ha­ven, hvor der er sat et bista­de op, som man kan kig­ge ind til. ”Na­tu­rens små ar­ki­tek­ter”, som mu­se­et kal­der bi­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.