NA­TUR Rej­sen til Va­de­ha­vet

Lør­dag den 29. ju­ni ki­ck­star­ter vi som­me­ren med en Hyl­dest til Ha­vets Folk og et hav af ma­ri­ti­me for­nø­jel­ser. I de mør­ke mu­se­ums­ma­ga­si­ner har vi fun­det en skibs­ki­ste fyldt med for­tæl­lin­ger om en tid­lig ver­dens­bor­ger, nem­lig Claus Sø­ren­sen.

Jyllands-Posten Søndag - - Børneoplev­elser Det Sker -

Dra­ge­byg I Va­de­ha­vet syd­vest for Ri­be fin­der man øen Rø­mø, hvor Ve­sten­vin­den tro­fast blæ­ser om­kring og sik­rer op­ti­ma­le vej­r­for­hold for drage­flyv­ning. Tøn­nis­gård er et na­tur­cen­ter på Rø­mø, og her har man de ma­te­ri­a­ler, der skal til for at få en dra­ge i luf­ten, ja, man kan til­med byg­ge sin egen. Hver tirsdag in­vi­te­res der til dra­ge­byg, og blæ­ser det – som det har for va­ne – skal dra­ger­ne af­prø­ves i ha­ven. Skul­le det ske, at Ve­sten­vin­den en sjæl­den gang svig­ter, kan man ta­ge sin dra­ge med hjem og prø­ve den der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.