MUSIK OG LEG

Jyllands-Posten Søndag - - Børneoplev­elser Det Sker -

Som­mer­un­der­hold­ning for børn I Es­b­jerg har lo­ka­le kræf­ter sør­get for kul­tu­rak­ti­vi­te­ter i By­par­ken som­me­ren over. For de små star­ter det 4. juli, hvor Hip­som­hap kom­mer for­bi og læ­rer børn i al­de­ren 3-11 år om at rap­pe og le­ge med ord. Der­næst er det Ole Kibs­gaards tur til at un­der­hol­de, bl.a. med san­ge fra ”Kaj & An­drea”. Hver torsdag kl. 10.30 er der en ny bør­ne­ak­ti­vi­tet i By­par­ken, og det he­le af­slut­tes kort in­den sko­lestart, 8. au­gust, hvor Sti­ne Mi­chel & Even­tyrsor­ke­stret sør­ger for musik og gla­de da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.