HANS ED­VARD NØRREGÅRDN­IELSEN

Jyllands-Posten Søndag - - Natur Det Sker -

For­fat­ter til den ak­tu­el­le “Tøn­der­mar­sken” (Gyl­den­dal), som den­ne ar­ti­kel er et re­di­ge­ret ud­drag af. Bo­gen er ble­vet til i sam­ar­bej­de med fo­to­graf Hen­rik Sax­gren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.