Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Krydsord Bolig : 154 : 42

Krydsord Bolig

. Krydsord 42 Bolig SØNDAG DEN 23. JUNI 2019 KRYDSORD jp.dk Se også vores mandagskry­ds på Quiz-kryds KAP RO NINGS BÅDEN 25 PÅ GRUND AF HUS DYR JOM FRU GRÆSK TEGN STÆN GEL OM TUMLET KUNSTRETNI­NG BESØGE ...? CHI MINH CIRKEL WATT CUBA 1 BRAS 1 Kunstmusee­t AROS sætter fra april til august 2019 fokus på vores fælles fremtid med en gruppeudst­illing med internatio­nalt samtidskun­st. Hvad er titlen på udstilling­en? HURTIGT SØ GLEMT DREN GENAVN DANSK Ø LØBE NUM MER? LYN ANGREB MEN GEMA LINDER FISK BORG I MOS KVA VAR PLA CERET 2 TAL MÅNE FASE 2 SPRÆK KET AM. BY GLO SER Hvilket ord kan både beskrive en fysisk skade og et ar på sjælen? SILDIG FATTE ...? ANNO LAG MIDT I GREVE RUS SISK FLOD 3 LADE ALBA NIEN 3 Hvilket italiensk modehus blev grundlagt i 1975 i Milano? STED ORD NOBI LITET EMIRAT FOR TIDEN TAG PLADS KRONO METER TONE 4 BY I IRAK KUNST SPROG SKILTE TEKST RESTER Hvad er det latinske navn for stjernebil­ledet Tvillinger­ne? ROM. GUDINDE MALM VENLIGT UDTRYK DAMP DVS. 4 FUT PLANTE ÆDER 5 LAND LØVTRÆ I hvilken stat ligger Chicago? STRYGE UDRÅB RÅBTE 4 SNESE IND LEDNING NED KØLER SKÆB NENS ...? 6 5 Hvor i Europa finder man det spøjse klippepart­i Giant's Causeway? LOK RADIUS DUKS TO ENS ELVIS LIKØR NOAS SØN SILICIUM 7 IND TAGE METAL KÆRE STER RIMPER SØJLE Jens Albinus spillede hovedrolle­n i på Husets Teater i foråret 2019. Hvilken italiensk forfatter har skrevet bogen, som forestilli­ngen bygger på? ITAL. FLOD HUS GERÅD SKRÅ NING Hvis dette er et menneske SVÆK KE PLADE STÆVNE PINE LAB BEN 6 7 LILJER Den finurlige Løsninger fra uge 23 BØLGE GER NING OPSTÅR BIO GRAF LOKALET UBÅDS UDSTYR SAGN FIGUR SKIL DRER KÆRV FOR STAD VÆKST ANDRE B B S A D G FALDER KIRKE DEL ENERGI KILDE AN BEFALET LANG SOMME FOR SLÅET EGYP. GUD 1 2 SEKRE TARIAT DISK 25 TONE NETTO SLÆGT LARGE HÆSLIG FUGL LILLE HYLSTER FUGL SKOV ANLÆG SLÆGT NINGE FOR HOLDS ORD BY PÅ SJÆL LAND STAR KUWAIT D A N K O R T S K Æ L S K Ø R HÆVE MID DEL? F O L K E F O R F Ø R E R RED SKAB PAPE GØJE KLASSE FULD STÆN DIG NEDBØR 4 SNESE KOPI TIL TRÆKKE BIBELSK HØJ E S O L U D E L T T E M A MOTIV DEMA GOG MOLEN P I E R E N D R A G E TRUMF TYPISK MONTY PY THON MEDLEM TOP SPION JA ENG. K K R I S T I N A N Y A A G E N T V R E V L E FØRST I KØEN 3 KAST KØK KENUD STYR STRØM KARO LINE TRÆ MASSE INDRE TRÆKKE OP HIPT ALPE OM RÅDE FLADER A V L E L V E D O G G I SAMT PIND MIDT STILLE R E T Y R O L T E E BANKE DYRK NING FOREL NODE LAND FJELD SIDEN AFGIFT KON SER VERE N O K U S A D Ø R I L D POST DI STRIKT JA ÅBNING BÅL L I C E N S K A R A T E 4 TALLIUM TÅBEN 5 GIVET OP DANSK Ø A R N O L D I T E R M I N A L SPORT OP FATTER T R E S I G N E R E T DANSK MALER ZEUS' HUSTRU SKYDE MÅL SEKRET FOD BOLD FOR BUND ISHOC KEYLIGA SOVE STED FILUR VELBE SLÅEDE KLOKKE BLOMST FUGT OVER LEVE RINGER EDER R O I N H L R A D F E ENS JAGT DYR S A G N R R F Ø L E R RUMÆ NIEN 6 ADRÆT TE BY PÅ LOL LAND 7 I N D V E N D E R E L I E F TÆPPE PERMA NENTE CON CORDE GLØDET R Y A J E T T H E A PIGE PROTE STERE ÅR INTAKTE LÆNGDE LYN ANGREB SORG UDBRUD VARSEL ASPI RANT S A B I N A R A I D O M E N A U R A N K R Ø L L E SKÆR PIGE NAVN FORE NING GERNE TOSSE GODT STED ORD TO ENS RUS SISK KEJSER PRES SEDE FISK ARTIKEL DÆM RER BETA LINGS MIDDEL HANKE K L U K T V A N G E T Y Y RET NING ROV U E U R O D E R U D HØNE LYD OLIERE DØJE ELEVA TOR KNAP NUPPET FOR FATTER E D T Å L E N E G L E T S EDDER DUNET FYR F J E R E N S M Ø R E DANSK Ø LØFTE INSTRU MENT DOPING VÆSKE SPILLE MEL DING PEP AF KALKET KLINGE ENG. TITEL SPÅ KONE SAM LEDE RUMÆ NIEN Ø N O L O J O R E N S E T DESTO DVS. LAMPE MAGER M R T O T A L E I E CY PERN RØGSKY INDISK OM RÅDE PIER E G E R G O A L Y V A N E INDISK OM RÅDE BED STE MOR V E G T P O P S E E R STI VERE VILJE LØST LET MUSIK LØGN GAM MEL JOMFRU SMUG TRÆ NEDE ELEK TRO NISK MUSIK R O D F I S C H E R B R Ø D T R O E N T E C H N O BØLLE SPIRE FØDE VARE TIL LIDEN DYR Vinderne fra uge 23 BANE ILER GREN BUNDT Quiz-kryds 350 kr.: Troels Pedersen, Fjelstrup Nørrevej 20, 6100 Haderslev 250 kr.: Jytte Bech Christense­n, Junivej 30, 8210 Aarhus V NEON BE VILGER BÆLG FRUGT SYMA SKINE DEL TILTRO ANTAL Den finurlige VÆKST 200 kr.: Marianna Guldahl, Birke Allè 2 B, 8722 Hedensted 150 kr.: Jeanette Winther, Kirkevej 7B, 7540 Haderup LOYAL JORD FLØJ ENG. LÆNG DEMÅL ASKE Kupon MAKE UPPEN SIKHER PLANTE VERBUM BÆK KEN KNOGLE SELV STÆN DIG tirsdag NUM MER BULGA RIEN OPPE I TIDEN LYKKE LIGE ØVE STYKKE ...? XIAO PING DRENG FJENDE TONE ART FOR HØJ NING PERIODE LOMME BOG MUSI CALTITEL TIDEN DAMP HAND LE SLAG ANSÆT TELSEN PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.