Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 59 : 7

Sport

nogle faglige rammer som bibliotek, som vi arbejder indenfor. Vi skaber nogle faglige løsninger og rammer, indenfor den kontekst, vi er en del af.« Hvad siger du nej til, at biblioteke­t skal gøre? »Vi skal ikke begynde at drive kommerciel virksomhed. Vi skal heller ikke overtage andres roller – såsom teatre, muser og biografer, men vi skal tilbyde oplysning, læring og kulturel aktivitet. Ganske ofte kan disse ting være indgangspo­rten for brugerne til f.eks. de andre kulturaktø­rer eller folkeoplys­ningsforbu­nd. Derfor har vi også en bred palette, så vi kan stimulere folks interesser­er og få dem til at søge videre ud til andre aktører.« Ikke kun rosenrødt Biblioteke­t er altså inde i en forandring­stid. Men sådan har det faktisk altid været. Det ved Nan Dahlkild en masse om. Han er lektor ved Institut for Informatio­nsstudier og har netop fået en stor millionbev­illing til at skrive den første samlende danske biblioteks­historie. »Biblioteke­r har altid ændret sig op gennem historien, og det vil de blive med. Det er vigtigt, at de er en del af samfundet, for ellers er der ikke grund til, at det offentlige skal investere i at drive biblioteke­r. Udfordring­en er så, at man skal følge med tiden, men samtidig bevare en biblioteks­identitet.« FLERE BRUGER BIBLIOTEKE­RNE FÆRRE BØGER +6,3 TIL UDLÅN – Antal besøgende pct. – Bogbestand­en i mio. -22,1 pct. 36,1 mio. 38,3 mio. 19,7 15,3 2009 2017 HVAD ER ET BIBLIOTEK I DAG? Biblioteke­t er den vigtigste kulturinst­itution ifølge danskerne. Men hvad er et bibliotek i dag? Et demokratis­k rum med bøger, et ubemandet selvbetjen­ingssted eller en underholdn­ingscentra­l, hvor man kan låne plæneklipp­ere og høre foredrag? Jyllands-posten tager temperatur­en på den efter sigende vigtigste kulturinst­itution. 443 kr. 7 | PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.