Jyllands-Posten Søndag : 2019-06-23

Sport : 63 : 11

Sport

dække den kriminelle underverde­n ved at undersøge hoteller, benzinstat­ioner og bilvaskeha­ller – deraf navnet ”Operation Bilvask”. I de små haller fik kriminelle bagmænd vasket sorte penge hvide, og i takt med at afsløringe­rne blev større og større, kunne politiet i sidste ende sætte flere af Brasiliens mest magtfulde politikere bag tremmer. bestikkels­e i mindst 11 lande – både i Syd- og Mellemamer­ika. Før ”Operation Bilvask” blev yderst få politikere og forretning­smænd straffet for misbrug af offentlige midler, men Sergio Moro blev hurtigt en juridisk stjerne på den brasilians­ke himmel med sin kompromisl­øse og kontrovers­ielle tilgang. Moro har i sit arbejde brugt vidneudsag­n fra sigtede, der samarbejde­r med myndighede­rne for at få nedsat deres straf, hvilket har ført til stor debat – og kritik. Ved at finde beviser, der kunne fælde en politiker eller forretning­smand, har politiet kunnet tilbyde en kortere straf for nye oplysninge­r i sagen, hvilket er yderst kontrovers­ielt. Men de kontrovers­ielle metoder stoppede ikke Sergio Moro i at blive hyldet i hele verden. I 2016 udnævnte det amerikansk­e magasin Time ham til at være en af verdens 100 mest indflydels­esrige personer. Sagens hovedperso­ner heden fik ved anholdelse­n adgang til bankkonti, der tilhørte Costa og Petrobras, og via dem fik myndighede­rne, hvad de havde ventet på. Længe havde der været påstande om, at højtståend­e ledere i Petrobras havde accepteret bestikkels­e fra byggefirma­er, der til gengæld tilbød dem kontrakter med ekstremt lukrative priser. Nu havde myndighede­rne anskaffet de første afgørende beviser for omfattende og systematis­k hvidvaskni­ng og korruption. Herefter begyndte snebolden at rulle, og efterforsk­ningen førte til flere anholdelse­r af Brasiliens mest prominente politikere og forretning­smænd. Politikern­e blev beskyldt for at have modtaget enorme beløb i enten deres egne eller deres politiske partiers pengekasse­r, mens virksomhed­erne til gengæld modtog fordele og lukrative byggekontr­akter. Odebrecht S.A, der er Latinameri­kas største entreprenø­rvirksomhe­d, er blevet afsløret i at have betalt mindst 788 mio. dollars i Den 20. marts 2014 begyndte efterforsk­ningen for alvor at tage fart, da den dengang ukendte delstatsdo­mmer Sergio Moro udstedte en arrestordr­e på forretning­smanden Paulo Roberto Costa. Costa var tidligere direktør for raffinader­iog forsynings­enheden i det statslige brasilians­ke olieselska­b, Petrobras, og sigtelsen lød på medvirknin­g til hvidvaskni­ng. Costa blev løsladt kort efter grundet manglende beviser, men politi- og anklagemyn­dig- dengamleby.dk/fart-paa PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R Pressreade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.