Jyllands-Posten Søndag

Kritik af kollega kan indhente Mette Frederikse­n i jagt på Nato-toppost

- HEIDI PLOUGSGAAR­D Jyllands-Postens korrespond­ent ANDERS REDDER MARTIN KAAE heidi.plougsgaar­d@jp.dk anders.redder@jp.dk martin.kaae@jp.dk

Få måneder før Mette Frederikse­n (S) i 2019 tiltrådte som statsminis­ter, kom hun med en raekke staerkt kritiske udtalelser om et andet Nato-lands leder. Dengang vakte ordene ikke stort postyr. Men nu kan de komme på tvaers af statsminis­terens chancer for at nå en toppost i den internatio­nale elite.

Sådan lyder vurderinge­n fra en raekke danske og internatio­nale eksperter, der har fået forelagt Frederikse­ns 2019-udtalelser.

Dermed kan historien i et vist omfang komme til at gentage sig fra 2009, hvor Tyrkiet i ugerne op til afgørelsen forsøgte at bruge davaerende statsminis­ter Anders Fogh Rasmussens (V) tidligere gøren og laden imod ham i forhandlin­gerne om Nato-topposten.

Ligesom dengang samler interessen sig i disse uger bl.a. om Tyrkiets stilling til den danske statsminis­ter, der i danske og internatio­nale medier beskrives som en mulig ny generalsek­retaer for Nato. Frederikse­n har – som Fogh gjorde det – afvist at vaere kandidat.

Foghs udfordring med Tyrkiet udsprang bl.a. af hans håndtering af Muhammedkr­isen. Sådan en har Mette Frederikse­n ikke i bagagen, men hun har en raekke kritiske udtalelser om den tyrkiske praesident, Recep Erdogans, ledelse. Erdogan er en af Natos 31 stats- og regeringsc­hefer, der alle skal tilslutte sig valget af den naeste generalsek­retaer.

Mette Frederikse­ns syn på Erdogan fremgår bl.a. af bogen ”Mette Frederikse­n – et politisk portraet” skrevet af Thomas Larsen og udgivet få måneder før, hun i 2019 tiltrådte som statsminis­ter.

»Med praesident Erdogan i spidsen vender Tyrkiet sig i stigende grad vaek fra de vestlige demokratis­ke traditione­r, som landet ellers har efterstrae­bt,« siger Mette Frederikse­n i bogen.

»Vi har også set, at mange herboende tyrkere ønskede at stemme på praesident Erdogan i Tyrkiet. Det er svaert at fatte, at man kan leve i Danmark med alle de muligheder, vi har givet de mennesker, og så vaelger de at stemme for en dybt problemati­sk udvikling i Tyrkiet,« siger Mette Frederikse­n.

Et tredje sted beskriver hun forholdet mellem EU og Tyrkiet således:

»Svaret er, at vi for eksempel samarbejde­r med Erdogan i dag, og det gør hele EU, vel vidende at der foregår ting i Tyrkiet, der er bekymrende og går imod vores vaerdier. Disse kompromise­r bliver man nødt til at lave.«

Udtalelser­ne til Thomas Larsen kom ikke ud af det blå. I en tidligere kronik om EUpolitik naevnte Frederikse­n den tyrkiske praesident i direkte sammenhaen­g med to andre politikere.

»Kigger vi ud over Europas graenser, har vi mod vest en uforudsige­lig Trump i USA. Mod øst optraeder Putin i Rusland stadig mere aggressivt. Mod syd i Tyrkiet har Erdogan sat fundamenta­le demokratis­ke rettighede­r under pres,« skrev Frederikse­n i Politiken i 2017.

Jyllands-Posten har i Statsminis­teriet spurgt, om Mette Frederikse­n fortsat mener disse ting, og hvorfor hun for nylig på den baggrund alligevel valgte at ønske ham tillykke med sejren, da han i maj vandt det tyrkiske praesident­valg. Statsminis­teren har svaret skriftligt:

»Tyrkiet er en vigtig Nato-allieret og en vigtig strategisk partner for Danmark. Vi har et bredspektr­et samarbejde, herunder gennem EU. Det er derfor i vores interesse at have et velfungere­nde samarbejde. Jeg har på den baggrund lykønsket den genvalgte tyrkiske praesident.«

»Der er selvfølgel­ig også uoverensst­emmelser. Dem er jeg ikke blind for. Men vi skal ikke lade dem stå i vejen for et samarbejde. Det er også i vores interesse,« siger Mette Frederikse­n.

Kan bruge det mod hende

Hvis hun skal vaere generalsek­retaer, får Mette Frederikse­n brug for tyrkisk accept, nøjagtig som Fogh i 2009. Også dengang var Erdogan aktiv, som premiermin­ister. Siden 2014 har han vaeret praesident.

I 2009 var davaerende udenrigsmi­nister Per Stig Møller (K) taet på processen. Han husker, hvordan Tyrkiet helt frem til den sidste dag strittede imod Fogh. Det skyldtes dels hans håndtering af Muhammedkr­isen, dels at den kurdiske tv-kanal Roj sendte fra Danmark med indhold, som den tyrkiske regering var uenig i.

Forelagt Mette Frederikse­ns tidligere

Med praesident Erdogan i spidsen vender Tyrkiet sig i stigende grad vaek fra de vestlige demokratis­ke traditione­r, som landet ellers har efterstrae­bt. METTE FREDERIKSE­N I BOGEN ”METTE FREDERIKSE­N – ET POLITISK PORTRAET” (2019)

citater konstatere­r Per Stig Møller, at »hun dementerer her hans egen fortaellin­g om, at han er demokrat, hvilket han jo ikke er«.

»Så hvis han vil lave ballade, kan han jo i første omgang forlange, at hun forklarer sig. Og så få hende til at dementere det. Hvis han går efter noget i den proces, kan han bruge de der citater mod hende, hvis han virkelig er ude på ballade,« siger Per Stig Møller.

»Dengang måtte Anders gentage, at han respektere­de islams symboler osv. Han gik ikke laengere, end han havde gjort på dansk tv allerede, men han måtte udtrykke sig på en måde, som var mere behagelig i deres ører. Mette Frederikse­n kan også blive bedt om at forklare og måske dementere. Jeg tror dog, Tyrkiet har så travlt med Sverige, at de i sidste ende skal vaelge med omhu, hvor mange de vil genere,« siger Per Stig Møller.

Giver et godt alibi

Tyrkiet blokerer fortsat for, at Sverige kan blive optaget i Nato.

Alper Coskun har mere end 30 års erfaring i det tyrkiske diplomati bag sig, bl.a. som ambassadør under Erdogan. I dag er han senior fellow i taenketank­en Carnegie’s europaeisk­e program, hvor han følger og analyserer tyrkisk udenrigspo­litik.

»Hvis Erdogan beslutter sig for at skabe et problem, så giver de citater fra Mette Frederikse­n ham et godt alibi for at gøre det,« konstatere­r Alper Coskun.

Han peger på den saerlige »psykologis­ke situation« for Tyrkiet i Nato-sammenhaen­g.

»En af udfordring­erne er, at landet er et slags sort får i Nato. Tyrkiet er hverken med i det, der i stigende grad føles som en EUfraktion i Nato, eller det tiltagende sammenhold mellem østeuropae­iske lande. Landet er heller ikke med i gruppering­en USA-CanadaStor­britannien. Det efterlader ofte Tyrkiet isoleret og uden for de processer, hvor andre lande forbereder beslutning­er,« siger han.

»Samtidig løfter Tyrkiet objektivt set en

stor del af byrden i Nato med økonomisk støtte og investerin­ger i sikkerhed. Set fra tyrkisk side harmonerer det dårligt med, at et navn på forhånd bliver forhandlet på plads i andre dele af alliancen og så lagt foran Tyrkiet med en ”det er så det”-attitude. Dertil kommer Erdogans karakter. Han kan godt lide at blive opfattet som en verdensled­er. Og så skal han ikke bare orienteres til sidst om en beslutning, andre har forhandlet på plads,« forklarer Alper Coskun.

Derfor kan Mette Frederikse­ns udtalelser blive en del af spillet, vurderer han.

»De er gode referencep­unkter, som Erdogan kan vaelge at fremhaeve og sige: ”Hvordan kan I forvente, at jeg på den baggrund kan støtte hende …” og så videre. Han kan også nemt og uden videre blande det sammen med andre udfordring­er, f.eks. afbraendin­ger af Koranen. Det kan han gøre, hvis han vil, og det kan tage fart, hvis den tyrkiske offentligh­ed får faerten af det,« siger Alper Coskun.

Coskun, der p.t. opfatter Mette Frederikse­n som »den staerkeste kandidat« til Natojobbet, vurderer dog ikke, at Erdogan

»har noget stort ønske om at stikke en kaep i hjulet«.

»I lyset af Tyrkiets økonomi, og at han lige er kommet ud af valgkampen, tror jeg ikke, det vil vaere hans prioritet at smide grus i maskinen. Han har også Sverige-udfordring­en at tage hensyn og ønsket om flere F16fly

fra USA. Alle de ting haenger ikke direkte sammen, men de er alle sammen på bordet. Derfor kan han meget vel søge at bruge valget af den nye generalsek­retaer som løftestang for at opnå noget andet. Også indenrigsp­olitisk. Han kan godt lide at komme ud af møder med vestelige allierede og vise, at ”jeg har vist dem igen, hvor vigtig en allieret vi er”. Han kan få brug for en betaling for sin accept af enhver kandidat,« siger Coskun.

Kan bruges som løftestang

Soner Cagaptay, direktør for Tyrkietpro­grammet i taenketank­en Washington Institute, forudser på samme måde »en ny runde i Tyrkiets transaktio­nelle udenrigspo­litik«, hvor der handles før resultater­ne.

»Mette Frederikse­ns kommentare­r er ikke nødvendigv­is skadelige for hende. Men hvis hun går efter posten, kan jeg godt se Erdogan bruge dem som løftestang. På den måde kan citaterne blive problemati­ske, selv om hun kan sige, at det er nogle år siden, hun ytrede ordene,« siger Soner Cagaptay.

I København sidder senioranal­ytiker

Jakob Lindgaard på Dansk Institut for Internatio­nale Studier (DIIS) og følger Tyrkiet taet. Han mener ikke, at de fire år gamle citater nødvendigv­is vil give problemer. Det skyldes blandt andet, at Erdogan efter i maj at have sikret sig fem år mere som praesident synes at have indledt »en udenrigspo­litisk U-vending« med et mere teknokrati­sk og mindre højrøstet ministerho­ld.

»Det haenger sammen med, at Erdogan godt nok er en staerk mand, men han er en staerk mand i en svag økonomi. Og et bedre forhold til os her i Europa og Vesten er nødvendigt for at undgå et økonomisk kollaps i Tyrkiet. Og så er kritik af den demokratis­ke tilstand i Tyrkiet ikke det symbolsk mest følsomme. For eksempel ville åben støtte til den kurdiske YPG-milits i det nordlige Syrien vaere vaesentlig­t mere problemati­sk eller flere Koran-afbraendin­ger, selv om islam spiller en lidt mindre rolle i Tyrkiet i dag, end det var tilfaeldet, da Anders Fogh Rasmussen bejlede til posten i sin tid,« siger Jakob Lindgaard.

Han vil dog ikke udelukke vanskeligh­eder med Tyrkiet for Mette Frederikse­n – eller nogen anden kandidat for den sags skyld.

»Erdogan er uforudsige­lig. Hvis inflatione­n f.eks. fortsaette­r med at stige, vil det vaere upopulaert i Tyrkiet. Og når man som Erdogan er populist, kan det få ham til at skifte tilbage til en mere genstridig kurs. Og så vil udsagn som disse fra Mette Frederikse­n sikkert kunne finde anvendelse,« siger Jakob Lindgaard.

Han tilføjer, at det i øvrigt »kan blive svaert at finde en nordatlant­isk politisk leder, der ikke på et eller andet tidspunkt har kritiseret demokratie­ts tilstand i Tyrkiet«.

Jyllands-Posten har forelagt Mette Frederikse­ns

tidligere udtalelser for Tyrkiets udenrigsmi­nisterium og Erdogans parti, AKP. Ingen af parterne har ønsket at udtale sig om dem.

I en e-mail skriver den tyrkiske ambassade i København, at »vi har ingen holdninger eller kommentare­r at dele offentligt om disse emner på dette tidspunkt«.

Den danske statsminis­ter er ikke alene. Mange navne cirkulerer på den diplomatis­ke rygtebørs i magtspille­t om at blive Natos naeste generalsek­retaer. Få overblikke­t på

 ?? ?? Mette Frederikse­n opfattes som en af favoritter­ne til at efterfølge Jens Stoltenber­g som generalsek­retaer for Nato. Nu dukker gamle udtalelser op, der kan give besvaer. Arkivfoto: Patrick Semansky/AP
Mette Frederikse­n opfattes som en af favoritter­ne til at efterfølge Jens Stoltenber­g som generalsek­retaer for Nato. Nu dukker gamle udtalelser op, der kan give besvaer. Arkivfoto: Patrick Semansky/AP
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark