Jyllands-Posten Søndag

Militaeran­alytiker har samlet dåsemad til 14 dage i sin kaelder og anbefaler andre at gøre det samme

I Sverige har myndighede­rne sendt brochurer ud, der forbereder befolkning­en på, hvad de skal gøre under en krig, og hvilke fødevarer de bør have på lager. Militaeran­alytiker Jens Wenzel Kristoffer­sen opfordrer danske myndighede­r til at gøre det samme.

- DIDDE VENZEL dvl@jp.dk

Militaeran­alytiker Jens Wenzel Kristoffer­sen har gjort sin kaelder klar, så den kan bruges som beskyttels­esrum. Han har seks plastickas­ser fyldt med dåsemad, vand og medicin. Han har indkøbt solceller, gaskomfur, et varmeappar­at og en radio, der ikke kører på strøm.

Han er klar og har lagt en plan, i tilfaelde af at der udbryder en krig eller en anden større katastrofe.

»Min kone og jeg vil kunne leve hernede i 14 dage,« vurderer Jens Wenzel Kristoffer­sen, som ikke vil kalde sig selv for ”prepper”, da han blot følger de anbefaling­er, som svenske myndighede­r har til husstande.

»Der har desvaerre vaeret en tendens i Danmark til at latterligg­øre dem, der forbereder sig og taenker lidt laengere frem, og det, synes jeg, er aergerligt. Dem, der latterligg­ør, burde bruge lidt af energien på at undersøge, hvor det naermeste beskyttels­esrum ligger. Jeg mener, at det er sund fornuft at forberede sig på det vaerste, der kunne ske, og krigen i Ukraine har øget sikkerheds­truslen mod os,« siger han.

Jens Wenzel Kristoffer­sen regner ikke med, at det bliver aktuelt for ham og hans kone at bo i kaelderen:

»Men man kan aldrig vide. Vi har før set, at verdenssit­uationen udvikler sig anderledes, end vi havde forudset. Danmark havde ikke regnet med at blive besat i 1940, og ingen havde heller forventet, at Rusland gik ind i Ukraine.«

Han har en stille bøn

Jens Wenzel Kristoffer­sen er orlogskapt­ajn og arbejder på Center for Militaere Studier på Københavns Universite­t, men er bosiddende i Helsingbor­g med sin svenske kone. I modsaetnin­g til Danmark råder man i Sverige sine borgere til at opbygge et mindre forrådslag­er og forberede sig på f.eks. at leve uden strøm i laengere tid.

I 2018 sendte den svenske beredskabs­myndighed en brochure ud til 4,8 mio. husstande med tips om, hvordan man skal forholde sig i tilfaelde af krig. Brochuren indeholder også en tjekliste for mad, vand, varmekilde­r og kommunikat­ionsudstyr samt oplysninge­r om nødsignale­r, luftalarme­r og placering af beskyttels­esrum.

Bortset fra sojamaelk, vurderer Jens Wenzel Kristoffer­sen, at hans forråd lever op til de svenske forskrifte­r. Han opfordrer samtidig både danskere og danske myndighede­r til at forberede sig på, hvordan man vil forholde sig, hvis landet bliver ramt af krig.

»Jeg har en stille bøn om, at man som dansker forbereder sig lidt på, hvad man ville gøre, hvis man f.eks. skulle leve uden strøm i nogle dage. Det behøves ikke vaere så komplekst, hvis man anskaffer sig lidt langtidsho­ldbart mad og en gasovn og tjekker sit naermeste beskyttels­esrum, så er man allerede langt,« siger han.

Jens Wenzel Kristoffer­sen mener også, at det ville give god mening, hvis danske myndighede­r udgav en brochure som den svenske.

»Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle gøre det. Beredskabs­styrelsen har offentligg­jort planer om, hvad man skal gøre, hvis Danmark bliver ramt af naturkatas­trofer, hvorfor er det, at man ikke kan gøre det samme, når det kommer til krig?« siger han.

Falsk sikkerhed i Nato

Mens Danmark allerede blev medlem af forsvarssa­marbejdet Nato i kølvandet på Anden Verdenskri­g, begyndte Sverige først sidste år arbejdet med at blive optaget i Nato. Det har haft en betydning for, hvordan man oplever risikoen for at blive besat af fremmede magter, mener Jens Wenzel Kristoffer­sen.

»Danskerne har en lidt naiv tilgang til, at vi ikke kan blive angrebet, fordi vi er medlem af Nato. Det er også fint nok, at man sidder og fortaeller sig selv det, mens man griller pølser i sin kolonihave på Amager. Men virkelighe­den er selvfølgel­ig, at det kan ske. Danmark kan blive angrebet, og hvis det sker, har Danmark ikke meget at stå imod med – hvis altså Holger Danske ikke vågner op til dåd fra katakomber­ne den dag,« siger han.

»Danmark er dårligt rustet mod et angreb, og selv om vi har Nato i ryggen, ville vi i tilfaelde af et angreb skulle forsvare os selv i nogle dage eller uger. Vi kan ikke forvente, at Nato er der på sekundet,« siger Jens Wenzel Kristoffer­sen, som sidste år i rapporten ”Efter freden – Ukrainekri­gens betydning for dansk og europaeisk sikkerhed” kortlagde, hvordan mangel på mandskab og militaerma­teriel haemmer Danmarks mulighed for at håndtere en potentiel russisk trussel.

Danskerne har en lidt naiv tilgang til, at vi ikke kan blive angrebet, fordi vi er medlem af Nato. JENS WENZEL KRISTOFFER­SEN, ORLOGSKAPT­AJN OG MILITAERAN­ALYTIKER PÅ CENTER FOR MILITAERE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITE­T

Elnettet er følsomt

Jens Wenzel Kristoffer­sen peger samtidig på muligheden for, at Danmark kan blive ramt af andre typer af angreb – f.eks. hybridkrig.

»Der er mange andre måder at angribe på end bombefly, også her er vi sårbare. Mange ved det nok ikke, men det er faktisk ikke saerligt svaert at laegge det danske elnet ned, hvis en fjendtlig stat skulle få den idé,« siger militaeran­alytikeren.

»Og så ville langt de fleste danskere stå med et stort problem. Vi ville ikke kunne komme ind gennem supermarke­dernes elektronis­ke døre, vi ville ikke kunne haeve penge, vi ville ikke kunne ringe eller komme på nettet, og der er ingen, der har fortalt os, hvor vi skal søge informatio­n i sådan en situation,« siger han.

Men kan der ikke vaere god raeson i ikke at skraemme befolkning­en for meget?

»Det argument har jeg hørt før, men jeg tror faktisk, at det for mange vil kunne skabe en tryghed at have en plan både privat, men også på samfundsni­veau,« siger han.

 ?? ?? Her kan man se en smule af det forråd, Jens Wenzel Kristoffer­sen har i sin kaelder. Den lever op til de svenske anbefaling­er. Privatfoto: Jens Wenzel Kristoffer­sen
Her kan man se en smule af det forråd, Jens Wenzel Kristoffer­sen har i sin kaelder. Den lever op til de svenske anbefaling­er. Privatfoto: Jens Wenzel Kristoffer­sen
 ?? ?? Militaeran­alytiker Jens Wenzel Kristoffer­sen mener, at Danmark er dårligt rustet mod et angreb. Derfor har han bl.a. samlet et forråd til 14 dage i sin kaelder. Foto: Privat
Militaeran­alytiker Jens Wenzel Kristoffer­sen mener, at Danmark er dårligt rustet mod et angreb. Derfor har han bl.a. samlet et forråd til 14 dage i sin kaelder. Foto: Privat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark