Jyllands-Posten Søndag

Boris Johnson beskylder sine modstander­e for heksejagt

Den tidligere britiske premiermin­ister har trukket sig fra parlamente­t med øjeblikkel­ig virkning.

- JAN LUND Jyllands-Postens korrespond­ent jan.lund@jp.dk

Med et mere end 1.000 ord langt manifest har Boris Johnson trukket sig fra det britiske parlament med øjeblikkel­ig virkning.

Med skarpe vaerdilade­de ord som heksejagt, kaenguru-domstol, politisk lejemord, anti-demokratis­k og brexit-haevn har den tidligere britiske premiermin­ister reageret voldsomt på den rapport, som parlamente­ts etiske komité har udarbejdet om hans ansvar for og viden om postulered­e festlighed­er i Downing Street 10 under covidpande­mien, mens resten af nationen var underlagt stramme restriktio­ner.

Komitéen bag undersøgel­sen, Parliament’s Privileges Committee, anbefaler blandt andet, at Johnson suspendere­s fra parlamente­t i mindst 10 dage. Nu er han kommet komitéen i forkøbet.

Men Johnson forlader britisk politik med rygende pistoler. Han skyder i alle retninger og lufter i sin lange skrivelse muligheden for et snarligt comeback.

»Det er meget trist at skulle forlade parlamente­t – i hvert fald indtil videre,« skriver han og fortsaette­r:

»Men først og fremmest er jeg forvirret og forfaerdet over, at jeg kan blive tvunget ud, anti-demokratis­k, af en ekstrem fordomsful­d komité under forsaede af Harriet Harman.«

Harman er tidligere

Labour-leder med 40 år bag sig i parlamente­t.

»Jeg er nu blevet tvunget ud af parlamente­t af en håndfuld mennesker uden beviser til at bakke deres beskyldnin­ger op og uden godkendels­e af konservati­ve partimedle­mmer for slet ikke at tale om vaelgerne. Jeg mener, at det saetter en farlig og forurolige­nde praecedens,« skriver han.

Dømt på forhånd

Johnson beskylder kommission­en for at have afsagt sin dom på forhånd, og konstatere­r, at to ledende bureaukrat­er bag den oprindelig­e undersøgel­se i dag er nøgleperso­ner i Labour.

Men han retter også skytset mod den konservati­ve regering og vurderer, at anslaget mod ham er haevn for brexit og et første skridt i brexit-modstander­nes forsøg på at aendre den historiske udtraeden af EU.

Det er holdninger, der allerede florerer i underskove­n af britisk politik, hvor blandt andet Brixit-politikere­n Nigel Farage beskylder partiet for at svigte sine folkelige forpligtel­ser i forhold til brexit.

»Jeg er ikke ene om opfattelse­n af, at der er en heksejagt på vej for at tage haevn for brexit og i den sidste ende omgøre resultatet af afstemning­en i 2016. Fjernelsen af mig er et nødvendigt første skridt, og jeg mener, at der er et koordinere­t forsøg på at få det til at ske. Jeg tror ikke laengere på, at det var nogen tilfaeldig­hed, at Sue Gray, som stod for undersøgel­sen i nummer 10, nu er stabschef hos Labours leder,« lyder et af argumenter­ne bag hans tese om, at anslaget mod ham handler om en konspirati­on fra haevntørst­ige anti-brexit politikere – ikke bare i opposition­en, men også internt i hans eget konservati­ve parti.

Men Johnson spreder kuglerne

Jeg er ikke ene om opfattelse­n af, at der er en heksejagt på vej for at tage haevn for brexit og i den sidste ende omgøre resultatet af afstemning­en i 2016. BORIS JOHNSON, TIDLIGERE BRITISK PREMIERMIN­ISTER

endnu bredere ud i et angreb på partiet, som han noterer nu ligger langt efter Labour i meningsmål­ingerne i en skarp kontrast til, da han for få år siden gav partiet den største majoritet i naesten et halvt århundrede.

Politisk kamperklae­ring

Han kraever, at partiet nu ruller brexit maksimalt ud og i de naeste måneder gennemføre­r en vaekst og investerin­gspolitik, der blandt andet indebaerer skattelett­elser.

Det lyder naermest som en politisk kamperklae­ring mod premiermin­ister Rishi Sunak eller som det politiske fundament for et nyt parti, når han desuden skriver:

»Vi må ikke vaere bange for at vaere en rigtig konservati­v regering. Hvorfor har vi så passivt droppet udsigterne til en handelsaft­ale med USA. Hvorfor har vi skrottet forslag til at hjaelpe boligløse eller fjerne EU-direktiver­ne eller promote dyrevelfae­rd?«

 ?? ?? Tidligere premiermin­ister
Boris Johnson forlader det britiske parlament, og der skal nu udskrives supplering­svalg i hans valgkreds i det vestlige London.
Foto: Peter Nicholls/Reuters
Tidligere premiermin­ister Boris Johnson forlader det britiske parlament, og der skal nu udskrives supplering­svalg i hans valgkreds i det vestlige London. Foto: Peter Nicholls/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark