Jyllands-Posten Søndag

Anklager har både billeder og sms-beskeder i Trump-sag

Ifølge offentligg­jort anklageskr­ift er Donald Trumps personlige assistent også blevet tiltalt i sagen om de fortrolige dokumenter.

- MATIAS SEIDELIN Jyllands-Postens korrespond­ent matias.seidelin@jp.dk

Sagen mod USA’s tidligere praesident Donald Trump er større end hidtil antaget.

Det viser det 49 sider lange anklageskr­ift, som det amerikansk­e Justitsmin­isterium nu har offentligg­jort. Her kommer det bl.a. frem, at den 76-årige tidligere praesident ikke er den eneste, der er anklaget i sagen.

Det samme er Waltine Nauta, der fungerede som en slags personlig assistent for Donald Trump under hans tid i Det Hvide Hus. Waltine Nauta skulle ifølge anklageskr­iftet bl.a. vaere blevet »beordret« af Donald Trump til at flytte flyttekass­er med fortroligt materiale i den tidligere praesident­s Mar-a-Lago residens i Palm Beach i Florida sådan, at myndighede­rne ikke havde mulighed for at finde det.

Sagen handler om de over 100 fortrolige dokumenter, som Donald Trump ifølge anklagemyn­digheden på ulovlig vis tog med til bl.a. Mar-a-Lago, da han i 2021 gik af som USA’s praesident. Den tog for alvor fart, da FBI i august sidste år under stor mediebevåg­enhed ransagede den tidligere praesident­s enorme luksusresi­dens, Mar-aLago, i Palm Beach i Florida.

Af anklageski­ftet fremgår en del af det bevismater­iale, som den saerlige anklager i sagen Jack Smith gennem de seneste måneder har samlet sammen. Herunder både sms-beskeder fra Trumps ansatte samt fotos af flyttekass­erne med dokumenter­ne i, ligesom der også i anklageskr­iftet er et billede af topfortrol­ige dokumenter, der ligger spredt ud over gulvet i Mar-a-Lago.

Højst fortroligt materiale

Samtidig løfter justitsmyn­dighederne en del af sløret for, hvilke fortrolige dokumenter der blev fundet hos den tidligere praesident.

Den saerlige anklager slår med syvtommers­øm fast, at det var højst fortroligt materiale, som Donald Trump i 2021 tog med sig til sin residens i Mar-a-Lago:

»Det inkludered­e informatio­n om USA’s og andre landes forsvars- og våbenevner, USA’s atomprogra­mmer, mulige svagheder i USA’s og allieredes militaer i forhold til angreb og planer om mulig haevn i tilfaelde af et angreb udefra«, står der i anklageskr­iftet.

Af anklageskr­iftet fremgår det desuden, at »Trump i to tilfaelde i 2021 viste fortrolige dokumenter til andre«.

Det skete bl.a. under en seance i hans golfressor­t Bedministe­r i New Jersey, hvor han fremviste det til en forfatter, en udgiver og to stabsmedle­mmer, der ikke havde nogen sikkerheds­godkendels­e.

Ifølge anklageskr­iftet var der tale om en »angrebspla­n«.

CNN har tidligere omtalt dokumentet som en angrebspla­n mod Iran. Ifølge tv-stationen fremgår oplysninge­rne af en lydoptagel­se fra sammenkoms­ten i Bedminster i juni.

Af anklageskr­iftet fremgår desuden, at Trump skulle have omtalt angrebspla­nen som vaerende »yderst fortrolig«. Det sidste kan ifølge flere juridiske eksperter vise sig at vaere helt afgørende. Donald Trump har nemlig hidtil haevdet, at han selv havde afklassifi­ceret dokumenter­ne og, at de derfor ikke laengere var fortrolige.

Det fremgår desuden, at de fortrolige dokumenter på højest usikker vis var opbevaret i en »balsal« i Mar-aLago samt i »et badevaerel­se, et brusekabin­erum, et kontor, i hans (Donald Trumps red.) sovevaerel­se samt i et opbevaring­srum«.

Ifølge anklageskr­iftet fandt Trumps assistent, Waltine Nauta, på et tidspunkt flere hemmelige dokumenter stemplet ”Top Secret” på gulvet i et opbevaring­srum i Mara-Lago. Dokumenter­ne var stemplet til kun at måtte anvendes af den såkaldte Five Eyes-gruppe, som er et tophemmeli­gt efterretni­ngssamarbe­jde bestående af Australien, Canada, New Zealand, Storbritan­nien og USA.

Sms: »Åh nej«

Da Waltine Nauta fandt dokumenter­ne, sms’ede han ifølge anklageskr­iftet til en anden Trump-medarbejde­r og skrev følgende:

»Jeg åbnede døren og fandt dette.«

Waltine Nauta tog også et billede med sin telefon, som han sendte med.

»Åh nej, åh nej,« lød svaret ifølge anklagemyn­digheden fra den Trump-ansatte til Waltine Nauta.

De omtalte fortrolige dokumenter er ifølge anklagemyn­digheden så sensitive, at Trumps håndtering af dem kan have bragt USA’s nationale sikkerhed i fare. Herunder også »forholdet til fremmede magter, sikkerhede­n for amerikansk militaer samt for agenter i marken«, skriver anklagemyn­digheden.

Samtidig gør anklagemyn­digheden opmaerksom på, at Mar-a-Lago er et sted, hvor »tusindvis af medlemmer og gaester« er forsamlet hvert år til forskellig­e arrangemen­ter.

Donald Trump har afvist alle anklager og sagt, at der er tale om en politisk heksejagt. Det gjorde han bl.a. i en video, der blev lagt på de sociale medier fredag:

»Det kaldes valgindbla­nding. Det er ligeså forkert, som alt det andet de har gjort hen over de senere år. Jeg er en uskyldig mand,« sagde han.

Fredag afviste den saerlige anklager, Jack Smith, på en pressekonf­erence, at efterforsk­ningen af Trump har vaeret politisk.

»Vi har ét saet love i dette land, og de gaelder for alle. At anvende disse love handler om at indsamle fakta. Det er det, der bestemmer resultatet af en undersøgel­se. Intet mere og intet mindre,« sagde han.

Trump er ifølge anklageskr­iftet anklaget for 37 forhold herunder for at have brudt spionagelo­ven.

 ?? ?? Flyttekass­er, der ifølge anklagemyn­digheden indeholdt fortrolige dokumenter, og som var opbevaret i den tidligere praesident Donald Trumps residens Mar-a-Lago i Florida. Foto: Den amerikansk­e anklagemyn­dighed i Florida
Flyttekass­er, der ifølge anklagemyn­digheden indeholdt fortrolige dokumenter, og som var opbevaret i den tidligere praesident Donald Trumps residens Mar-a-Lago i Florida. Foto: Den amerikansk­e anklagemyn­dighed i Florida
 ?? ?? Fortrolige dokumenter, der ligger spredt ud på gulvet i et opbevaring­srum i Trumps residens Mara-Lago.
Foto: Anklagemyn­digheden i Florida
Fortrolige dokumenter, der ligger spredt ud på gulvet i et opbevaring­srum i Trumps residens Mara-Lago. Foto: Anklagemyn­digheden i Florida

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark