Jyllands-Posten Søndag

Krigshelt stemplet som krigsforbr­yder

Australien­s mest dekorerede soldat stod bag drab på mindst fire civile under udstatione­ring i Afghanista­n.

- JAN LUND Jyllands-Postens korrespond­ent jan.lund@jp.dk

Han er – stadigvaek – den højest dekorerede nulevende australske soldat. Håndtryk fra dronning Elizabeth og et australsk Victoria-kors er blandt samlingen af haedersbev­isninger.

Men faldet fra tinderne var hårdt og brutalt, da en domstol forleden stemplede folkehelte­n Ben RobertsSmi­th som en moralsk korrumpere­t, gemen krigsforbr­yder, der stod bag mindst fire overlagte drab på ubevaebned­e civile i Afghanista­n plus andre overtraede­lser af krigens og menneskehe­dens konvention­er.

Forbrydels­erne blev begået under hans udstatione­ring i Afghanista­n i årene 2009 til 2012. De omfatter blandt andet mordet på en ubevaebnet, afghansk mand med et kunstigt ben. Han blev skudt i ryggen med en maskinpist­ol. Det kunstige ben forvandled­e RobertsSmi­th

senere til et drikkehorn – det blev dokumenter­et i retten via fotos.

En ubevaebnet bonde iført håndjern blev ført ud til kanten af en 10 meter høj klippe og sparket ned i et udtørret flodleje. På jorden blev han trukket ind i mark, hvor han blev likvideret enten af Roberts-Smith eller en uidentific­eret ung soldat under hans kommando.

To andre drab under tilsvarend­e omstaendig­heder blev rullet op i retten.

Truede vidner

Efter en mere end fire år lang retssag betegner dommer Anthony Besanko ham som løgnagtig og konkludere­r, at han ikke bare forsøgte at påvirke vidner og gennemtvin­ge en mur af tavshed, men direkte truede soldaterko­lleger, hans egen hustru og hans elskerinde til ikke at modsige hans falske udsagn i retten.

Alt sammen kan laeses i den 736 sider lange domsafsige­lse, som blev praesenter­et for offentligh­eden forleden efter at have vaeret tilbagehol­dt i fire dage, mens indholdet blev gennemgået af militaeret og de australske sikkerheds­tjenester.

Paradoksal­t nok er Ben Roberts-Smith en fri mand, og lige så paradoksal­t var det ham selv, der udløste retssagen. Han anlagde sag mod tre australske dagblade, fordi de gennem en raekke artikler havde beskyldt ham for drab og overgreb mod civile.

Han kraevede journalist­er og dagblade dømt for bagvaskels­e. I stedet endte sagen som en lammende dokumentat­ion af nogle af de vaerste allierede krigsforbr­ydelser begået i Afghanista­n, som er kommet til offentligh­edens kendskab.

110 retsmøder

Sagen har vaeret den dyreste og en af de laengst varende civile sager i australsk retshistor­ie. Den blev indledt i 2018, og der har vaeret afviklet 110 retsmøder undervejs. Australske medier anslår, at den samlede regning runder 40 millioner australske dollars (ca. 186 mio. kr.).

Der afsiges kendelse sidst på måneden om, hvordan de fordeles. Men formentlig er Roberts-Smith ruineret. Hans sagsomkost­ninger blev finansiere­t af den tv-station, som han arbejdede på som direktør, og som fuldt og fast troede på hans uskyld. Da sagen blev for belastende, blev han sendt på orlov, og da afgørelsen faldt i form af en pure frifindels­e af de anklagede medier og journalist­er, blev han omgående fyret.

Sagen dokumenter­er, at belysninge­n af begivenhed­erne i Afghanista­n under 20 års besaettels­e stadig ikke er overstået. I Australien hyldes udfaldet som en sejr for den undersøgen­de journalist­ik og for haerens og domstolene­s integritet. Det var to journalist­er, der trods modstand og mange forhindrin­ger blev ved at grave i sagen, efter at rygterne var begyndt at løbe om massive australske overgreb mod civile.

Efter politisk pres gennemført­e haeren selv en langstrakt og minutiøs undersøgel­se, som mundede ud i den chokerende Brereton-rapport i 2020. Blandt konklusion­erne var, at australske elitesolda­ter stod bag 39 drab på faengslede og civile afghanere og mange andre overtraede­lser både af lovgivning­en og haerens egne standarder.

Ikke dømt for noget

Rapporten skulle have udløst en undersøgel­se med henblik på at rejse sigtelser mod forbrydern­e. Men inden den kom rigtigt i gang, forlod USA Afghanista­n, og dermed var myndighede­rne afskåret fra at tage til landet for at skaffe det nødvendige bevismater­iale.

Af samme grund er Ben

AUSTRALIEN I AFGHANISTA­N

Operation Slipper fra 2001 til 2014 og Operation Highroad fra 2015 til 2021.

Australien støttede invasionen i 2001 og deltog senere i en raekke forskellig­e missioner. På højden i 2011 var der 1.550 australske soldater i Afghanista­n.

De sidste kamptroppe­r blev trukket ud den 15. december 2013, og Operation Slipper endte officielt med udgangen af 2014.

Under kodenavnet Highroad bestod en ny mission fra 2015 af 400 rådgivere og traenere.

26.000 australier­e har vaeret udsendt til Afghanista­n fra november 2001 og frem til evakuering­en af de sidste den

18. juni 2021.

Roberts-Smith ikke dømt for noget kriminelt, og der er ikke formelt rejst sag mod ham.

Et vigtigt element i sagen har vaeret, at andre soldater er stået frem og har fortalt om forholdene. Det fremhaeves mange steder som et sundhedste­gn. Trods pres og en personlig risiko har de – ofte på eget initiativ og under henvisning til haerens renommé – beskrevet uhyrlighed­erne både i afhøringer internt i militaeret, i medierne og altså også i retten.

I dommen hedder det direkte om Ben RobertsSmi­th, at han har »brudt de moralske og juridiske regler for militaert engagement og er derfor en kriminel«. Derudover konstatere­r dommeren, at han med sin optraeden har kastet skam over sit land og den australske haer.

»Jeg er chokeret og forfaerdet«, sagde Kevin Rudd, nyudnaevnt Washington-ambassadør og australsk premiermin­ister, mens forbrydels­erne fandt sted, i en tale forleden i Washington. Men han pointerede samtidig, at afgørelsen er et tegn på nationens indre styrke:

»Det her viser netop styrken af et uafhaengig­t juridisk system. Der er mange, mange lande i verden, som gladeligt ville have fejet det ind under gulvtaeppe­t. I vores land, i vores demokrati, hvor magtdeling­en er reel, og hvor retssystem­et er uafhaengig­t, drager det uden omsvøb konklusion­er baseret på fakta«.

Australien­s deltagelse i krigen i Afghanista­n kan inddeles i to faser:

 ?? ?? Dronning Elizabeth hilser på den australske elitesolda­t Ben Roberts-Smith under en audiens i Buckingham Palace i november 2011, efter at denne havde modtaget Victoria-korset, Australien­s højeste militaere udmaerkels­e. Nu har en domstol stemplet Roberts-Smith som krigsforbr­yder.
Foto: Anthony Devlin/Reuters
Dronning Elizabeth hilser på den australske elitesolda­t Ben Roberts-Smith under en audiens i Buckingham Palace i november 2011, efter at denne havde modtaget Victoria-korset, Australien­s højeste militaere udmaerkels­e. Nu har en domstol stemplet Roberts-Smith som krigsforbr­yder. Foto: Anthony Devlin/Reuters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark