Jyllands-Posten Søndag

Afblaest krise og ny krise

-

Hvis statsminis­ter Mette Frederikse­n (S) holder af kriser, så kan hun godt glaede sig til den naeste. For netop den afblaeste økonomiske krise og det udvidede økonomiske råderum gør, at Venstre kalder til kamp. Efter omkring et halvt år i regering er partiet vågnet af sin dvale og vil åbne regeringsg­rundlaget igen. Pengene skal tilbage til borgerne.

Anledninge­n til, at Venstre slår til, er den lettere hysteriske stemning, der er opstået omkring Mette Frederikse­n og hendes mulige kandidatur som Natos naeste generalsek­retaer. Skulle statsminis­teren smutte før tid, vil Lars Løkke Rasmussen (M) genbekraef­te regeringen, og det er fungerende forsvarsmi­nister Troels Lund Poulsen (V) helt enig i. Han peger på, at den opstod i en sluttet kreds omkring bordet på Marienborg og i en helt saerlig stemning. Men hvorfor vente på den rent hypotetisk­e mulighed, som det er, at Mette Frederikse­n skulle gå?

Venstre er realistisk nok til at vide, at chancen for at lande Nato-jobbet er moderat, og det er mere end sandsynlig­t, at Mette Frederikse­n bliver i Danmark og fortsaette­r som statsminis­ter. Derfor slår partiet til og kraever genforhand­ling af den økonomiske del af regeringsg­rundlaget. Der er 16 mia. kr. ekstra i statskasse­n, og dem vil Venstre bruge til skattelett­elser.

Sandt at sige er der ikke store Venstre aftryk i det regeringsg­rundlag, som blev til før jul. Derfor er det helt oplagt, at Venstre griber chancen og kaemper for, at der skal stå Venstre på hver en krone, som skal rulle tilbage fra statskasse­n.

Moderatern­e har allerede vaeret ude og erklaere sig enig i, at pengene skal tilbage til borgerne. Mette Frederikse­n har afvist at forhandle i pressen. »Den snak tager jeg med min regeringsp­artner,« lød det, da Jyllands-Posten bad hende kommentere Venstres krav.

Hidtil har partileder­ne i Socialdemo­kratiet, Venstre og Moderatern­e gjort et stort nummer ud af at fortaelle, hvor godt de har det med hinanden. SVM fremstår som et rent kaerlighed­sprojekt af den slags, hvor man har fulgtes ad og gået i skole sammen i mange år og først som voksne opdager, at ham den dumme eller hende den maerkelige ved pulten i naeste raekke viser sig at vaere ganske laekker.

Derfor kan Mette Frederikse­n godt forberede sig på, hvordan hun vil håndtere den krise, som opstår, når forhandlin­gerne om en 2030-plan går i gang. Troels Lund Poulsens melding tyder på, at Venstre vil saette hårdt mod hårdt, og Moderatern­es melding – både om at genbekraef­te regeringsg­rundlaget og om skattelett­elser – er et varsel til Mette Frederikse­n om, at også de har en graense for, hvor socialdemo­kratisk det hele må udvikle sig.

Uanset om Mette Frederikse­n bliver eller går, så stilles haere op til kamp. Venstre og Moderatern­e er i gang med at fylde det magttomrum, som er opstået alene på grund af rygterne om en mulig afgang, og også i Socialdemo­kratiet forbereder man sig på en tid efter Mette Frederikse­n. Kopperne i partiets mange kaffeklubb­er fyldes, og der gøres klar til et slag om partiets sjael og strategi.

Hvedebrøds­dage varer ikke evigt, heller ikke for en nyforelske­t SVM-regering. Allerede i regeringsg­rundlaget blev mange svaere beslutning­er skubbet til hjørne, hvad skal der ske på sundhedsom­rådet, med jobcentren­e. Nu blotter de mange ekstra penge, at der er grundlaegg­ende forskel på, hvordan en socialdemo­kratisk ledet regering og en borgerligt ledet regering vil bruge dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark