Jyllands-Posten Søndag

I Moldova, et fjernt og fint lille land, kan Ruslands undergang taenkes

- UNDERVEJS KOMMENTAR PER NYHOLM

I Moldovas fine, lille hovedstad hersker Europas fred, anspaendt og aengstelig. Chisinau er den habsburgsk­e udkant, moldovaner­e og rumaenere, tyrker, jøder – det var dengang – og russere, fangelejre og massegrave, to alfabeter, på Dnisters højre bred den demokratis­ke republik Moldova, til venstre en illegal russisk enklave ved navn Transnistr­ien, nede mod syd det delvis selvstyren­de Gagausien, som haelder til Rusland.

Moldovaner­ne kunne i revolution­sårene 1989-91 have sluttet sig til Rumaenien. Var en folkeafste­mning faldet anderledes ud, havde de i dag have vaeret medlemmer af Nato og EU, den siddende regerings mål. I den store politik skal isaer smålandene huske at taenke stort. Hvor ville Danmark vaere, om vi i 1949 var forblevet i en illusorisk neutralite­t? Hvor ville vi vaere, om vi i 1972 havde stemt mod EU og et nu naesten forenet Europa, som naermer sig det vigtigst af alt – dette at vi kan beskytte os selv?

Nylig mødtes et halvt hundrede stats- og regeringsc­hefer i Moldova for at tage bestik af Ruslands krig i Ukraine, indledt i 2014 med annektione­n af Krim og indmarchen i Donbas, fulgt i 2022 af den totale krig. Alle ved, at i Ukraine trues Europa af en østmagt, ikke en nation, knap nok en stat, men et imperium, som den ene dag er zaristisk, den naeste kommunisti­sk og den tredje fascistisk, altid graenseløs­t og barbarisk.

Massetopmø­det i Moldova (lidt større end Jylland, tre millioner indbyggere) skulle vise Moskva, at

Vesten er vågnet af sin fredsslumm­er, at man ikke agter at afgive så meget som en kvadratmet­er af sit territoriu­m eller en tøddel af sin frihed, at Moldova, Ukraine, Sverige og andre europaeisk­e demokratie­r, som måtte ønske det, snarest – og formentlig inden udgangen af indevaeren­de årti – vil vaere medlemmer af kontinente­ts baerende institutio­ner.

Frankrigs praesident Macron vendte tilbage til sin rigtige tanke om et strategisk suveraent Europa, samlet om Frankrigs og Storbritan­niens atomvåben, i taet samarbejde med USA.

Ukraine 2022 var det elektrocho­k, der vakte et hjernedødt Nato til live. Den katastrofa­le spraengnin­g af Dnipro-daemningen forleden har føjet endnu et element til Natos med spaending afventede topmøde i Vilnius om en måned. EU-Kommission­en virker spaendstig og sjaeldent enig. Alle ved, at krigen i Ukraine kan traekke ud i de naeste tre til fem år. Alle ved, at Rusland skal tabe så grundigt, at vi har hørt fra denne historisk Europa-fjendtlige magt for sidste gang i det 21. århundrede.

Jeg tilbringer et par dage i Moldova undervejs til Ukraine. En gammel bekendt glaeder sig over sammenhold­et i Vesten og Ukraines imponerend­e krigsindsa­ts. Russerne, mener hun, reagerer nervøst og planløst på deres voksende vanskeligh­eder i Ukraine og på deres efterhånde­n fuldstaend­ige isolation.

Rusland har grundløst angrebet Ukraine og må selvsagt betale prisen for sit uhørt brutale brud på den internatio­nale retsorden. Både en borgerkrig og Ruslands opløsning i en halv snes nationalst­ater kan taenkes. Et kompromis må udelukkes. Det vil ifølge sin natur kompromitt­ere Vestens sikkerhed, jaevnfør München-forliget af 1938, afvigte århundrede­s store og katastrofa­le forraederi.

Både en borgerkrig og Ruslands opløsning i en halv snes nationalst­ater kan taenkes. Et kompromis må udelukkes. Det ville ifølge sin natur kompromitt­ere Vestens sikkerhed.

Publicist, tidligere udenrigsko­rresponden­t

 ?? ??
 ?? ?? Dagens tegning: Fuld kraft frem
Formanden for Udenrigs- og Sikkerheds­udvalget i Grønlands Landsting mener ikke, at man har brug for en arktisk strategi.
Dagens tegning: Fuld kraft frem Formanden for Udenrigs- og Sikkerheds­udvalget i Grønlands Landsting mener ikke, at man har brug for en arktisk strategi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark