Jyllands-Posten Søndag

Ukraine i EU vil udfordre unionens landbrugsp­olitik

- JØRGEN JUNKER GRIMSTRUP

Vesteuropa­eiske lande og Ukraine selv ser gerne landet i EU. Men har man fulgt de østeuropae­iske EUlandes reaktion på EU-Kommission­ens bestraebel­se på at give ukrainske landbrugsv­arer som hvede, majs og solsikkeol­ie adgang til

EU’s indre marked, kommer Ukraines optagelse i EU ikke til at gå stille af.

Før Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar 2022 eksportere­de Ukraine korn osv. gennem Sortehavet, men den søvej afskar Rusland Ukraine fra efter invasionen. Vigtigste alternativ­e eksportrut­e for ukrainsk hvede etc. er siden gået gennem EU, primaert gennem Ungarn, Slovakiet og Polen.

Den alternativ­e eksportrut­e har fået de tre nabolandes landmaend op i det røde felt over konkurrenc­en fra billigt ukrainsk korn, og Polen lukkede i april for indførsel af ukrainsk korn. EU-Kommission­en daempede vreden blandt de tre landes landmaend ved at kompensere dem for ukrainsk korns opdukken på deres markeder. Kommission­ens støttepakk­er til Polen og andre lande tilfredsst­iller til gengaeld ikke ukrainerne, da de begraenser Ukraines kornekspor­t.

Som bekendt har Vesten udsat Rusland for skrappe sanktioner, men har alligevel tilladt Rusland at eksportere landbrugsr­åvarer og ammoniak til fremstilli­ng af kunstgødni­ng imod russisk accept af fortsat ukrainsk landbrugse­ksport gennem Sortehavet.

Hvis Ukraine besejrer russerne på slagmarker­ne i Ukraine, vil Ukraine igen eksportere de fleste af sine landbrugsv­arer gennem Sortehavet. Men Ukraine vil stadig have verdens bedste landbrugsj­ord og selvfølgel­ig også gerne eksportere til EU, hvor priserne er højere end i Mellemøste­n og Afrika. Det vil saette ukrainske landmaend i en benhård konkurrenc­esituation over for andre landmaend i Østeuropa, som det forløbne års trakasseri­er om ukrainske landbrugsv­arer i Polen, Slovakiet og Ungarn har vist.

Der vil altså også fremover vaere ”lagt i ovnen” med konflikter om EU’s landbrugsp­olitik. Landbrugsp­olitikken vil igen stå højt på EU’s dagsorden, som det gjorde i mange år.

Udenrigsmi­nister Lars Løkke Rasmussen (M) fremlagde for nylig sin udenrigspo­litiske strategi ”pragmatisk idealisme”. Der er bestemt brug for pragmatism­e, hvis Ukraine som EU-medlem og med verdens bedste landbrugsj­ord og nogle af verdens højeste landbrugsu­dbytter også forventer at afsaette landbrugsv­arer på EU’s i forvejen overlaesse­de indre marked. Løkke kan hurtigt blive nødt til at skrotte idealismen i sin strategi, når det gaelder EU-landbrugsp­olitik.

Idealisme-delen af Løkkes strategi vil også hurtigt tabe højde over for Kinas pandadiplo­mati, der i 2009 gjorde Løkke svag i koderne pga. Kinas vrede over Løkkes imødekomme­nhed over for tibetaner-lederen Dalai Lama.

Det ligger vist ej heller i Lars Løkkes pragmatisk­e idealisme at gøre op med den kinesiske leder Xi Jinpings behandling af de muslimske uighurer. Snarere skal Danmark laegge sig fladt ned for Kina – »Vi skal praedike mindre, samtale mere og lytte mere« – og ikke afskaere forbindels­en til Kina og dets råstoffer.

Hvad vil 100-års fødselaren Henry

Kissinger sige til Løkkes ”pragmatisk­e liberalism­e”?

Han vil nok kalde andet led af strategien urealistis­k fjolleri, da han ikke mener, at man kan bygge en sikker verden på en vaerdi som liberalism­e. I stedet bør man acceptere, at store landes magt og ret til at indgå aftaler hen over hovedet på mindre magter skal styre staters indbyrdes forhold. Derfor mener han heller ikke, at Krim skal gives tilbage til Ukraine.

Cand.mag., forfatter, Viborg

Nogle af Henry Kissingers politiske svendestyk­ker er svaere at komme udenom. Det gaelder afspaendin­gspolitikk­en over for Sovjet og Kina og den delvise fred mellem Israel og dets arabiske naboer. Men flere vil have svaert ved at acceptere hans pragmatism­e vis-a-vis 1970’erne og -80’ernes militaerju­ntaer i Chile og Argentina, der måske kan forsvares, når man betaenker alternativ­et: venstreflø­jsregimer som Castros tropiske DDR-stat.

Løkke kan hurtigt blive nødt til at skrotte idealismen i sin strategi, når det gaelder EUlandbrug­spolitik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark