Jyllands-Posten Søndag

Få så den den nazistiske elefant i rummet sat fri

- EMMA BENDIX SKRIV DIN MENING

»Hvordan føles det, at I altid er de onde?« Vi er i oktober 2019. Min tyske veninde Marlene er kommet til Danmark for at arbejde i en børnehave. Hendes vaertsfami­lie er sød som langt de fleste danskere.

Alligevel føler hun, at noget skaber en distance. Og en fredag aften opdager hun hvad. ”Indiana Jones” brager ud i stuen. Nazisterne jagter hovedperso­nen gennem grotten. Midt i filmen trykker Marlenes vaertsmor på pauseknapp­en. Hun ser undrende på Marlene og spørger: »Hvordan føles det, at I altid er de onde?« Som om Marlene er en af dem. Som om Marlene er nazist.

Den episode får mit tyskstuder­ende hjerte til at syde af uretfaerdi­ghed. For den afspejler et stort problem i danskernes opfattelse af Tyskland: Vi har glemt, at nazismen er fortid.

Det er 90 år siden, Hitler kom til magten, men vi fastholder nutidens tyskere, unge som gamle, i haendelser, de ikke har noget med at gøre.

Danskernes forhold til Tyskland er praeget af en voksende afstand. Skolefaget og sproget kaemper en brav kamp mod amerikanis­eringen. Og danskernes instinktiv­e associatio­ner til nazitiden styrker ikke just motivation­en for at dykke ned i tysk kultur. En kultur, som på ingen måde kan reduceres til krig og hagekors, selvom det er det indtryk, man får af nabolandet­s rolle i danske skolers historieun­dervisning.

Ingen laerer, hvordan Tyskland endte med at bestå af hele 16 delstater. Eller hvordan børnehaven, som vi kender den, opstod i DDR, fordi kvinder måtte gå på arbejde.

Vi har de snaevre historiske briller på. Anden Verdenskri­g er vigtig, men det er en nuanceret tysk tidslinje også.

Når børnene i børnehaven heilede til Marlene, beviste det, at den nazistiske elefant i rummet lever. Fortiden er så indgroet i danskerne, at det respektful­de, interkultu­relle møde vakler. Det fodrer afstanden at have fordommene som udgangspun­kt.

Tyskerne selv har laert at omgås fortiden. De har ikke glemt den, for det ville ifølge dem selv vaere den største synd. Men de lever med den, ikke i den.

Fra de er små, møder de begrebet vergangenh­eitsbewält­igung, som kan oversaette­s til bearbejdel­se af fortiden. I alle tyske byer findes velholdte mindesmaer­ker. Landets historie er praesent, men på en anden måde end i Danmark. Den tyske skelnen mellem fortid og nutid er skarpere.

Nazismen er – også i Tyskland – det reneste eksempel på ondskab. Men i stedet for at koble sig selv til fortiden, accepterer tyskerne, at den har eksisteret og aldrig skal gentage sig. De mindes og italesaett­er, men identifice­rer sig ikke. Det kunne danskerne laere noget af.

Det nemmeste er at lade fordommene herske. Det kraever en kollektiv indsats at aendre dem. Men vi bør på samme måde som tyskerne konfronter­e fortiden, så vi kan anerkende, at den var, men ikke er og bliver. Også selvom det ikke er vores egen. For så saetter vi tyskerne fri til at vaere dem, de er nu.

Tyskstuder­ende, Aarhus N

I bund og grund ligner vores kulturer hinanden, og samarbejde­t over graensen er vigtigt for vores lille nation. Men de forskellig­e opfattelse­r af fortiden er en haemsko, der kan gøre det svaert at komme hinanden naer.

Ordnung muss sein og pølsetyske­ren er andre eksempler på stereotype­r om naboerne i syd, men de er mere uskyldige. De er ikke en gennembore­nde negativ kobling. Som forskellen på drillerier og systematis­k mobning.

Det er problemati­sk at distancere sig til et naboland, men vi kan nå at aendre retning. Da Marlene i 2019 svarede sin vaertsmor, åbnede det for en samtale, som mindskede afstanden. Kan vi overføre dét til et større perspektiv, nyder det udfordrede tyskfag måske også godt af snakken.

Vi skal pakke fordommene ind i nysgerrigh­ed. Egentlig er vi jo bare to lande af folk, der elsker en kold fadøl. Og i øvrigt er det Mads Mikkelsen, der skal spille naziskurke­n i den nye ”Indiana Jones”. Elefanten i rummet behøver ikke vaere så stor, som vi gør den til.

Send dit indlaeg via

Laes JP's opfordring­er og betingelse­r på

 ?? ?? Det er 90 år siden, Hitler kom til magten, men vi fastholder nutidens tyskere, unge som gamle, i haendelser, de ikke har noget med at gøre, skriver Emma Bendix. Arkivfoto
Det er 90 år siden, Hitler kom til magten, men vi fastholder nutidens tyskere, unge som gamle, i haendelser, de ikke har noget med at gøre, skriver Emma Bendix. Arkivfoto

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark