Jyllands-Posten Søndag

Pen og papir i skolen? Hvem skulle have troet det?

Taenk engang, hvis den politiske kultur kunne blive bare lidt mere hverdagsag­tig.

- FRONTALT KOMMENTAR MIKAEL JALVING

Det var en af disse lyse sommerafte­ner. En svag brise kom os i møde, mens vi gled hastigt, men sagte gennem landskabet syd for Hillerød på vores racercykle­r to og to som til enhver anden klubtraeni­ng med drenge i 15-16-årsalderen.

Pludselig kommer to midaldrend­e motionsryt­tere op bagfra lige før et sving med dårligt udsyn og begynder at overhale. I samme øjeblik drejer en bil rundt i svinget på kollisions­kurs, før de to hipstere med nød og naeppe når forbi os, så bilen kan passere. De to fortsaette­r ufortrøden­t derudad, mens jeg kan maerke vreden boble, idet jeg råber, at de for helvede bare kan skride tilbage til Nørrebro.

Så kører en tredje hipster op på min side. Jeg gør mig klar til at lange ham én i sylten. Men så sker der noget uventet. Fyren ser på mig og siger undskyld på egne og deres vegne. Jeg bliver helt paf over denne gestus og udbryder, at det er i orden, før vi saetter farten op igen, som om intet er haendt. Alt er godt, solen skinner, vi lever og gør klar til en skiltespur­t.

Sådan fungerer hverdagen. Du gør noget dumt, indser det og siger undskyld. Hvis undskyldni­ngen er aerligt ment, bliver den godtaget. Videre. Med politik er det helt anderledes. Her undskyldes der aldrig – medmindre det handler om berøringer på lår og rumpet eller noget med 117 kønsidenti­teter.

Så laegger vedkommend­e sig fladt ned. I det politiske og kollektive er der derimod frit spil i kampen om venner, popularite­t og indflydels­e. Uden at det får konsekvens­er.

Du kan for eksempel medvirke til at åbne dit land for en massiv og ødelaeggen­de indvandrin­g gennem årtier og alligevel lade som om, du fører en stram udlaending­epolitik. Du kan medvirke til at afruste det nationale forsvar gennem årtier og alligevel komme i betragtnin­g til posten som generalsek­retaer i Nato. Du kan aflive et legitimt erhverv i løbet af fem minutter og alligevel overleve politisk. Alt sammen uden at sige undskyld. Bare lev med det. Klik videre.

Når det er sagt, så kommer fem medlemmer af Aarhus Byråd fra henholdsvi­s SF, Venstre og De Konservati­ve så taet på at tale sandt, som det er praktisk muligt i politik. I et indlaeg på JP Aarhus har de fem anført af rådmand Thomas Medom (SF) overrasken­de travlt med at give digitalise­ringens kritikere ret.

Efter i årevis at have doneret gratis computere til skolebørn i alle aldre er kommunalrø­dderne nu kommet på bedre tanker. »Nu er det snart tid til, at computerne skal udskiftes,« skriver de, og »det giver anledning til at overveje, hvilken model for elevudstyr vi skal følge i fremtiden.«

Angående ”elevudstyr” hedder det med ny erkendelse: »Der er på det seneste kommet en forstaerke­t og efter vores mening kaerkommen bevidsthed om, at pen og papir ikke bør skrottes fuldstaend­ig i folkeskole­n. Alt kan og skal ikke løses fra en computer. Der er også behov for, at en del af undervisni­ngen foregår analogt. Med en bog i hånden, når eleverne skal laere at laese, en blyant mellem fingrene, når de skal laere at stave.«

Så har man hørt det med: momentant forstandig­e politikere, som understreg­er, at »pen og papir ikke bør skrottes fuldstaend­ig i folkeskole­n«. Det er alting taget i betragtnin­g temmelig vildt.

Efter i mange år at have dyrket techindust­rien og folk som Steve Jobs som den nye Messias, ja, efter mere end et tiår, hvor folkeskole og ungdomsudd­annelser under talrige positive besvaergel­ser er blevet forvandlet til såkaldte laeringshu­se for digitale kompetence­r, er det mildest talt overrasken­de at møde denne nøgterne realisme. Pen og papir. I skolen? Hvem skulle have troet det for blot en uge siden?

Da alle andre ismer var borte, tog digitalism­en over. Den var så dejligt upolitisk og rummede på sin vis svaret på alle vore bønner. Den var identisk med fremskridt, transparen­s og optimisme. Nu skulle verden endelig blive oplyst; Brønshøj skulle blive mere som San Francisco.

Som jeg skrev sidste søndag, er den pludselige kritik af digitalism­en kommet sent til de ansvarlige. Alt for laenge har de ignoreret advarslern­e. Det skyldtes dels, at det digitale isenkram til stadighed vaekker en grundlaegg­ende magelighed i os, dels at digitalise­ringen udfyldte et politisk vakuum hos beslutning­stagerne.

Da alle andre ismer var borte, tog digitalism­en over. Den var så dejligt upolitisk og rummede på sin vis svaret på alle vore bønner. Den var identisk med fremskridt, transparen­s og optimisme. Nu skulle verden endelig blive oplyst; Brønshøj skulle blive mere som San Francisco.

Efter flodbølgen kommer nu besindelse­n, og det føles rart for en gangs skyld at få ret. Men, taenk engang, hvis den politiske kultur kunne blive bare lidt mere hverdagsag­tig og oprigtig. At man sagde undskyld og mente det, når man havde kvajet sig, eller var blevet klogere med hensyn til synspunkt og analyse.

Så ville politikerl­eden og populismen med garanti aftage, og så ville folkestyre­t muligvis blive til mere og andet end eliternes uforstyrre­de cirkulatio­n og, hvem ved, måske ligefrem et styre af, ved og for folket?

Eller nej, det er nok at bede om for meget. Vi må nøjes med demokrati.

Historiker, forfatter, blogger

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark